Wydarzenia
Warsztaty muzyki filmowej z Krzesimirem Dębskim
Warsztaty muzyki filmowej z Krzesimirem Dębskim

Zgłoszenia do 18 października!

Uczniowie, studenci i absolwenci kompozycji mają okazję, by współpracować z jednym z najznakomitszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, Krzesimirem Dębskim. Warsztaty obejmują zajęcia indywidualne i grupowe. Przed młodymi kompozytorami szansa na nawiązanie współpracy ze studentami reżyserii Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów kompozycji zainteresowanych tworzeniem muzyki filmowej. Kompozytor prowadzący warsztaty przekaże uczestnikom wiedzę w zakresie sposobów pracy nad ścieżką muzyczną filmu, zdradzi też zależności, które kompozytor napotyka podczas produkcji filmowej – ograniczony budżet i konsekwencje aranżacyjne.

Jednym z punktów programu warsztatów będzie spotkanie ze studentami reżyserii, poznanie ich oczekiwań względem warstwy muzycznej ich filmów oraz praca nad kolejnymi etapami powstawania tej warstwy pod kierunkiem kompozytora wykładowcy. Wykładowca będzie prowadził zajęcia grupowe i indywidualne, które ułoży według własnego uznania (ok. 20 godzin pracy grupowej i ok. 30 minut dla każdego indywidualnie).

Zwieńczeniem pracy warsztatowej powinien być co najmniej jeden film studenta GSF z pełną ścieżką muzyczną (może to być dzieło kilku kompozytorów – uczestników warsztatów). Organizator zastrzega sobie jednak prawo do decyzji w sprawie wykorzystania muzyki w filmie.
Zajęcia będą odbywały się w Gdyńskiej Szkole Filmowej przez 7 kolejnych dni, podczas których uczestnicy będą mieli do dyspozycji salę projekcyjną oraz sale wykładowe. Możliwe będzie wykorzystanie filmoteki GSF do prezentacji przykładów wykorzystania muzyki w filmie.

Przewidywana liczba uczestników biorących czynny udział w warsztatach: 12 osób. W razie dużego zainteresowania uczestnictwem przewidywana jest również grupa uczestników biernych.

Koszt uczestnictwa w warsztatach:

2000 złotych dla uczestnika czynnego
1000 złotych dla uczestnika biernego

Koszt warsztatów obejmuje co najmniej 30 minut zajęć indywidualnych z Mistrzem oraz 20 godzin zajęć warsztatowych. Nie obejmuje natomiast zakwaterowania, wyżywienia i transportu.

Na warsztaty mogą zgłaszać się studenci i absolwenci kierunku „Kompozycja” polskich uczelni artystycznych, a także pełnoletni uczniowie i absolwenci liceów muzycznych z całej Polski. Wybór uczestników biorących czynny udział w warsztatach zostanie dokonany na podstawie przesłanych dwóch partytur muzyki skomponowanej przez kandydata. Kompozycje te powinny różnić się od siebie w fakturze, stylu i charakterze.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w warsztatach, należy do 18 października 2016 roku przesłać na adres mailowy Gdyńskiej Szkoły Filmowej (info@gsf.pl) następujące dokumenty:

1. Zgłoszenie udziału w warsztatach podpisane i zeskanowane.
2. Skan dyplomu ukończenia studiów kompozytorskich, zaświadczenia z uczelni o studiowaniu na kierunku Kompozycja lub zaświadczenia ze szkoły muzycznej.
3. Skan lub potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego 300 PLN na konto : 35 1440 1026 0000 0000 0390 5195.
4. Dwie partytury w formie pliku PDF.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola