MŁODZI W CENTRUM KINA

MŁODZI W CENTRUM KINA to projekt realizowany w ramach europejskiej inicjatywy Collaborate to Innovate, przez zrzeszone w Europa Cinemas Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Światowid w Elblągu oraz Kino Echo w Jarocinie.

Celem projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o kinie europejskim, by było ono dla nich atrakcyjne i zachęcało do aktywnego uczestnictwa w kulturze kinowej. Innowacyjność tego projektu polega na nowym spojrzeniu na młodego widza – tu jest on postrzegany jako źródło cennej wiedzy o tym, jakie są jego oczekiwania i potrzeby wobec kina. Tym samym stawiamy go w pozycji aktywnego uczestnika procesu przygotowania kin do wprowadzenia określonych filmów do repertuaru. To zasadnicza zmiana wobec obecnej sytuacji, w której młody widz jest jedynie biernym konsumentem oferty filmowej, przygotowanej dla niego przez dorosłych profesjonalistów, którzy z założenia „wiedzą lepiej”.

Projekt MŁODZI W CENTRUM KINA obejmie uczestników z trzech grup wiekowych: 8-11 lat, 12-15 lat oraz 16-18 lat. Dzieci i młodzież w tym wieku wezmą udział w zorganizowanych w trzech kina przedpremierowych seansach filmowych, które zostaną uzupełnione przez poświęcone im spotkania, a także warsztaty tematyczne. Podczas zajęć wykorzystamy różnorodne metody pracy, w tym m.in. ankiety, burze mózgów, zajęcia artystyczne, rozmowy z psychologami i edukatorami filmowymi.

Istotnym elementem projektu są również warsztaty dla nauczycieli towarzyszących dzieciom i młodzieży podczas projektu. Chcemy wyposażyć ich w nowe umiejętności wykorzystania kina i filmu jako narzędzia w pracy edukacyjnej i dialogu z młodym pokoleniem.

Harmonogram działań projektu został dopasowany do kalendarza roku szkolnego 2022/2023, uwzględniając dwa semestry: zimowy i wiosenny. W dwóch semestralnych cyklach, obejmujących trzy miesiące każdy, przedpremierowo zaprezentujemy widzom z każdej grupy po 6 filmów. Łącznie w ramach projektu „przetesujemy” odbiór 18 różnych filmów.

Koordynator projektu:

Gdyńskie Centrum Filmowe
Plac Grunwaldzki 2
81-372 Gdynia
tel. 58 712 46 14
e-mail: info@gcf.org.pl
Instytucje wspierające:


Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
Plac Grunwaldzki 2
81-372 Gdynia
tel. 58 712 22 88
e-mail: biuro@festiwalgdynia.pl

Kino „Światowid” w Elblągu
Plac Kazimierza Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
tel. 55 611 20 56
e-mail: info@swiatowid.elblag.pl
Kino „Echo” w Jarocinie
ul. Gołębia 1
63-200 Jarocin
tel. 62 747 11 19
e-mail: kino@jarocin.pl
Młodzi w Centrum Kina
Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola