Wydarzenia
Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej
Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego i harmonogram rekrutacji na Wydział Reżyserii.

Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej na rok 2016/2017 składa się z trzech etapów: dopuszczenia do egzaminów wstępnych na podstawie złożonych dokumentów, egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć następujące  dokumenty: 

• wypełniony Wniosek Rekrutacyjny (do pobrania na stronie Gdyńskiej Szkoły Filmowej: http://www.gsf.pl/;
• oryginał lub odpis świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej;
• dwa zdjęcia legitymacyjne;
• kserokopię dowodu osobistego;
• życiorys wraz z uzasadnieniem, dlaczego kandydat chciałby zostać słuchaczem Gdyńskiej Szkoły Filmowej;
• pisemne potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN w formie przelewu na konto bankowe Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni NORDEA BANK POLSKA S.A. O/GDYNIA 86 1440 1026 0000 0000 1045 6142 lub gotówką w sekretariacie Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

2. Teczka dokumentująca własny dorobek artystyczny kandydata zawierająca: 

krótki film fabularny lub dokumentalny lub animowany (od 1 od 5 minut), zrealizowany w dowolnej technice – przesłany w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) na adres mailowy: info@gsf.pl

prace literackie w postaci:
a) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu fabularnego o wyraźnie zarysowanej historii fabularnej (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4) na zadany temat do wyboru „Wtedy po raz pierwszy pomyślałem, że spalę się ze wstydu” lub „Seks to wyjątkowo przereklamowana sprawa”;
b) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego na zadany temat „Rodzina” (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4);
Prace literackie należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować wybranym tematem zadania. 

dwie prace fotograficzne na zadane tematy:
a) tryptyk fotograficzny „Pomiędzy”
b) opowieść fotograficzna [od 5 do 10 zdjęć] „Oj nie mogę się
zatrzymać”.
Prace fotograficzne należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz
zatytułować.

3. Kandydaci mogą dołączyć do teczki własne prace twórcze np: filmowe, literackie, fotograficzne, plastyczne, muzyczne. stanowiące dorobek artystyczny.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny składa się z pięciu zadań:

1. Zadanie scenariuszowe,

2. Test z wiedzy o kulturze,

3. Zadanie narracyjne – ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu
fabularnego,

4. Ćwiczenie z aktorem – wyreżyserowanie scenki na zadany temat,

5. Dodatkowe ćwiczenie egzaminacyjne. 

Harmonogram rekrutacji

15.02 – 10.05.2016
Składanie Wniosków Rekrutacyjnych, a także wymaganych załączników, życiorysu oraz teczki dokumentującej dorobek artystyczny kandydatów.

20 i 27.04.2016
Konsultacje dla kandydatów w siedzibie Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

20.04 od godziny 12:00 do 16:00
27.04 od godziny 14:00 do 18:00

6.06. 2016
Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych przez Komisję Rekrutacyjną do egzaminów wstępnych.

3 – 6.07.2016
Egzamin wstępny

7.07. 2016
Rozmowa kwalifikacyjna

08.07.2016
Ogłoszenie wyników rekrutacji

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola