Wydarzenia
Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej
Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej

Pierwszy etap rekrutacji trwa do 11 maja. 

Rozpoczęła się rekrutacja na Wydział Reżyserski Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Kandydat ów wyłonionych w pierwszym etapie czekają w czerwcu 2018 roku egzaminy wstępne i rozmowa kwalifikacyjna. Nowych student ów gdyńskiej Filmówki, którzy pójdą w ślady jej absolwentów, poznamy na początku lipca.


Osoby, które marzą o zawodzie reżysera filmowego i chciałyby się uczyć w Gdyńskiej Szkole Filmowej, mają czas do 11 maja na przygotowanie wymaganych dokumentów i teczek z pracami filmowymi, literackimi i fotograficznymi. Forma i technika są dowolne, a tematy – zadane przez Szkołę. Na podstawie prac złożonych przez kandydatów wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, czyli kilkustopniowym egzaminie wstępnym.

– Z wielką uwagą podchodzimy do rekrutacji, ponieważ zależy nam na odnalezieniu osób bardzo twórczych, nierzadko już posiadających ciekawy dorobek artystyczny, choć nie jest to warunek konieczny. Model nauki, jaki przyjęliśmy, zakłada intensywną pracę w niewielkiej grupie studentów, opartą na zajęciach praktycznych prowadzonych przez znakomitych wykładowców – mówi Leszek Kopeć, Dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Gdyńska Szkoła Filmowa powstała w 2010 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz Leszka Kopcia – Dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Roberta Glińskiego – reżysera i scenarzysty i Jerzego Radosa – pomysłodawcy i realizatora Pomorskich Warsztat ó w Filmowych. Rekrutacja na Wydział Reżyserski odbywa się co dwa lata. Nauka w Gdyńskiej Szkole Filmowej jest bezpłatna, a trwa dwa i pół roku. Jeden semestr obejmuje około 700 godzin zajęć.

Filmy dyplomowe absolwentów trzech pierwszych roczników Gdyńskiej Szkoły Filmowej zdobyły kilkadziesiąt nagród na najważniejszych festiwalach filmowych w Polsce i za granicą. Były między innymi dwukrotnie nominowane do Złotej Palmy w konkursie filmów krótkometrażowych na Festiwalu w Cannes.

Rekrutacja. Etap 1. Teczka kandydata

Filmowa autoprezentacja oraz krótki film dokumentalny, fabularny lub animowany, zrealizowane w dowolnej technice i przesłane w formie linku internetowego (np. do serwisów YouTube, Vimeo) to pierwszy krok w rekrutacji do Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Każdy kandydat powinien też przygotować dwie oryginalne prace literackie. Pierwsza z nich ma przedstawiać pomysł na scenariusz krótkiego filmu fabularnego. Jego fabuła może dotyczyć jednego z dwóch tematów do wyboru : „I nagle zrozumiałem, że nie uda mi się tego załatwić na Facebooku, ani Snapchacie, ale muszę wyjść z domu i…” lub „Nienawiść to nieraz pierwszy krok do miłości…”.

Druga obowiązkowa praca literacka to opis pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego na temat: „Mój sąsiad”. W obu przypadkach Gdyńska Szkoła Filmowa czeka na teksty o objętości maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, czyli tradycyjnej jednej strony maszynopisu.

W teczce kandydata muszą się ponadto znaleźć dwie prace fotograficzne na zadane tematy: tryptyk fotograficzny „Jeden z siedmiu grzech ó w głównych” oraz opowieść fotograficzna (obejmująca od 5 do 10 zdjęć) pod tytułem „To koniec!”. Do teczki można do łączyć inne prace stanowiące dorobek artystyczny kandydata – filmowy, literacki, fotograficzny, plastyczny czy muzyczny.

Inne niezbędne formalności w pierwszym etapie rekrutacji obejmują wypełnienie wniosku rekrutacyjnego oraz złożenie oryginału lub odpisu świadectwa maturalnego bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej, dwóch zdjęć legitymacyjnych i kserokopii dowodu osobistego.

Rekrutacja. Etap 2. Egzaminy wstępne

Egzaminy wstępne rozpoczną się 29 czerwca. Do 3 lipca kandydaci przejdą test z wiedzy o kulturze i sztuce. Czekają ich również zadania scenariuszowe i narracyjne polegające na ułożeniu historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego. Egzaminy obejmują też praktyczne ćwiczenie z aktorem, czyli wyreżyserowanie krótkiej scenki na zadany temat. Na koniec czeka ich rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram

· 15 lutego – 11 maja: przyjmowanie teczek

· 7 czerwca: ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji

· 29 czerwca: egzamin pisemny

· 30 czerwca – 2 lipca: egzaminy praktyczne

· 3 lipca: rozmowa kwalifikacyjna

· 4 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji

Więcej szczegółów – w tym regulamin rekrutacji oraz wniosek rekrutacyjny do pobrania – dostępnych jest na stronie internetowej Gdyńskiej Szkoły Filmowej: www.gsf.pl .

Głównymi mecenasami Gdyńskiej Szkoły Filmowej są Miasto Gdynia, Bank PKO BP oraz OPEC Gdynia. Organizatorem GSF jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Filmowego w Gdyni oraz realizator Pomorskich Warsztatów Filmowych.

Kontakt dla kandydatów

info@gsf.pl

+48 58 712 22 77

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola