Wydarzenia
Konkurs Legalnej Kultury
Konkurs Legalnej Kultury

Zainspiruj się słowami Zbyszka Cybulskiego i nakręć spot o uczciwości w kulturze.

Film jest wciąż potrzebny jak chleb.


Fundacja Legalna Kultura i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłaszają konkurs na spot promujący uczciwe korzystanie z kultury jako jeden z fundamentów funkcjonowania w cyfrowym świecie. Inspiracją dla tegorocznej edycji są słowa ikony polskiego kina, Zbyszka Cybulskiego.

Film to sztuka najbardziej popularna, bo dla milionów ludzi jest wciąż potrzebna jak chleb – przez swoją atmosferę, a także przez to, że każdy z widzów szuka poprzez swój film swej własnej twarzy, własnego życia, problemów, które wzruszają go osobiście. Wypowiedź Zbigniewa Cybulskiego podkreśla, że emocje i refleksje, które widzowie zawdzięczają X Muzie, mają dla ludzi fundamentalne znaczenie. Co więcej, kino daje możliwość zbiorowych przeżyć i szansę na oderwanie się od codziennych problemów, ale film to też trudna do opisania magia, wzbogacająca życie i pomagająca w rozumieniu świata, ludzi i samych siebie. – Widz jest zaproszony do kina, i to my, ludzie filmu, go zapraszamy – mówił wybitny aktor w jednym z wywiadów.

Celem Konkursu na spot o uczciwości w kulturze jest promowanie właściwych postaw i pokazanie, jak ważne dla kondycji kultury jest korzystanie z jej legalnych źródeł. By wziąć w nim udział, nie trzeba być profesjonalnym twórcą. Można zrealizować spot przy użyciu kamery, telefonu komórkowego lub przygotować animację. Liczy się kreatywność, umiejętność dotarcia z przekazem do odbiorcy i skłonienia go do refleksji. Ograniczeniem jest tylko czas – spot może trwać maksymalnie jedną minutę.

Przywołanie słów Cybulskiego zwraca uwagę na niezmiernie ważną rolę kina w dobie kultury cyfrowej. – Internet bez wątpienia zmienił świat, relacje międzyludzkie, dostęp do kultury i sposób obcowania z filmami. Żyjemy w rzeczywistości ruchomych obrazów, które towarzyszą nam na każdym kroku. W tym potoku informacji nie powinniśmy jednak tracić z oczu najważniejszego: kino, a szerzej kultura stanowi wspólnotę twórców i odbiorców – jedni bez drugich nie istnieją. Dlatego tak ważne jest korzystanie z legalnych źródeł, dających dostęp do filmów, do kultury zgodnie z wolą twórców i z prawem. Przesłanie jest tylko pozornie oczywiste, ponieważ zazwyczaj uczciwi w realnym życiu często nie przenosimy właściwych postaw do sieci, a przecież w Internecie nie stajemy się kimś innym. Obowiązują tam te same zasady – deklarują organizatorzy konkursu Legalnej Kultury.

Termin zgłaszania filmów upływa 6 września 2017 roku. Uczestnicy konkursu o Nagrodę Specjalną Legalnej Kultury mają szansę zobaczyć swoje dzieło podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, stając w jednym szeregu z twórcami polskich filmów.

Spoty, mające charakter dzieła autorskiego, mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców. Wszystkie materiały wykorzystane w filmie – muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry i inne – muszą pochodzić z legalnych źródeł i nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

Nadesłane prace oceniać będzie jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, które przyzna następujące nagrody:

• I nagroda: 8 000 zł

• II nagroda: 4 000 zł

• III nagroda: 2 000 zł

Dodatkowo zwycięzcy Konkursu odbędą praktyki na planie filmowym u najlepszych polskich producentów.

Rozstrzygnięcie Konkursu na spot o uczciwości w kulturze nastąpi podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się w 18-23 września 2017 roku.

Szczegółowe założenia merytoryczne konkursu, tryb składania prac, wymogi techniczne zawarto w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronach www.legalnakultura.pl i www.festiwalgdynia.pl.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola