Wydarzenia
„Filmoterapia”. Promocja książki na 42. FPFF
„Filmoterapia”. Promocja książki na 42. FPFF

Spotkanie autorskie w Galerii/Księgarni Gdyńskiego Centrum
Filmowego.

Organizatorzy 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zapraszają na spotkanie z Małgorzatą Kozubek, autorką książki „Filmoterapia”, które odbędzie się w Galerii/Księgarni GCF w piątek, 22 września 2017 roku, o godzinie 15.00. Rozmowę poprowadzi Michał Oleszczyk. Wstęp wolny.

– Filmoterapię rozumiem jako proces dynamicznej interakcji między osobowością pacjenta a specjalnie dobranym dla niego filmem, który to proces, z pomocą terapeuty, staje się przestrzenią umożliwiającą pacjentowi badanie swoich problemów, zwiększenie umiejętności samorozumienia i rozwijanie refleksyjności – mówi Małgorzata Kozubek, filmoznawca, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wykładowca PWSFTViT w Łodzi, w wywiadzie dla Dwutygodnik.com. Autorka książki zajmuje się między innymi psychologią odbioru filmu, społecznym wpływem kina, kulturą terapeutyczną i filmoterapią.

– Książka Małgorzaty Kozubek jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu naukowym opracowaniem zagadnienia filmoterapii. […] Przesłanki tej metody autorka analizuje w rozległym kontekście kultury terapeutycznej, a także w ramach problematyki stricte filmoznawczej, związanej z percepcją filmu.

Tadeusz Szczepański

– Małgorzata Kozubek zadaje pytanie o możliwości teoretyczne, a także o szanse praktycznej skuteczności wykorzystania filmu do psychoterapii, a zwłaszcza do psychoterapii stosowanej w ramach resocjalizacji młodzieży społecznie nieprzystosowanej. Tak określony cel książki może mieć zastosowanie podwójne, teoretyczne i praktyczne […], co w przypadku pracy z dziedziny humanistyki jest wartością rzadką i cenną.

Tadeusz Lubelski

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola