Zostało nam słońce
Zostało nam słońce

5.09 | godz. 12:30 | sala Warszawa- seans ze spotkaniem  |

Okolice Gran Chaco w Paragwaju to ojczyzna Indian Ayoreo. Dopiero stosunkowo niedawno nawiązali kontakt z białą cywilizacją. Zachęceni przez misjonarzy chrześcijańskich wizjami lepszego życia i wypychani z lasu przez osadników, porzucili swój świat natury i zamienili szamanów na Biblię. Większość z nich żyje w odludnych osiedlach spalonych słońcem i zasypanych kurzem, na śmietnikach naszej cywilizacji, bez dostępu do ziemi uprawnej oraz czystej wody. Niektórzy Ayoreo uciekli głębiej w las i nadal żyją w tradycyjny sposób. Mateo nagrywa na magnetofonie kasetowym z lat 70. XX wieku opowieści i piosenki swoich pobratymców, aby ocalić pamięć obrzędów i mitów plemienia. Nie wie tylko dla kogo. Niekiedy taśma zacina się i Mateo musi cierpliwie wyciągnąć ją ze sprzętu. Subtelne oraz poetyckie zdjęcia, twarze Indian i opowieści wydobywające się z antycznego magnetofonu, nie potrzebują zdjęć archiwalnych, aby poruszyć widza losem ludzi, którzy utracili wszystko. Kiedyś potrzeby Ayoreo zaspokajała natura. Teraz nawet wodę muszą kupować. Widzimy jak tłum gromadzi się, aby odebrać swoją sumę 65$ raz na dwa miesiące, gdy minimalna miesięczna pensja w Paragwaju to 300$. Tytuł filmu to stwierdzenie bohatera, iż słońce to jedyna rzecz, jakiej biali nie uważają za swoją własność. Skupiony na małym, zapomnianym mikrokosmosie film pokazuje katastrofalne i nieodwracalne skutki kolonializmu, który nadal niszczy ludzkie społeczności.

 

An Ayoreo Indian was forced to leave the woods for dusty and isolated settlements on the edge of nowhere. Mateo decides to find the last living Ayoreo in the immense Paraguayan Chaco, to help him reconstruct the memories of his real home.

Po filmie ZOSTAŁO NAM SŁOŃCE, reż. Arami Ullón odbędzie się spotkanie „Jak rozmawiać o kolonializmie?” z Spotkanie z profesor Magdaleną Horodecką oraz dr Aleksandrą Wierucką.

W języku polskim.

Partner: Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku – fundator nagrody ETNOMATOGRAF dla najlepszego filmu o tematyce etnograficzne i antropologicznej

Okolice Gran Chaco w Paragwaju to ojczyzna Indian Ayoreo. Zachęceni przez misjonarzy chrześcijańskich wizjami lepszego życia i wypychani z lasu przez osadników, porzucili swój świat natury i zamienili szamanów na Biblię. Mateo nagrywa na magnetofonie kasetowym z lat 70. XX wieku opowieści i piosenki swoich pobratymców, aby ocalić pamięć obrzędów i mitów plemienia. Skupiony na małym, zapomnianym mikrokosmosie film pokazuje katastrofalne i nieodwracalne skutki kolonializmu, który niszczy rdzenną społeczność. Jak rozmawiać dziś o kolonializmie i co możemy zrobić dla społeczeństw tradycyjnych?

Gościnie:

Magdalena Horodecka – literaturoznawczyni, ze szczególnym uwzględnieniem literatury niefikcjonalnej. Zajmuje się hermeneutyką, komparatystyką, literaturą w perspektywie badań postkolonialnych oraz literaturą jako zapisem dialogu międzykulturowego.

Aleksandra Wierucka – kulturoznawczyni i antropolożka. Zajmuje się antropologią społeczeństw tradycyjnych, w tym ich funkcjonowaniem we współczesnym świecie.

Prowadząca:

Anna Ratajczak-Krajka – historyczka sztuki, kuratorka, badaczka, producentka artystyczna. Wiceprezeska Fundacji Kultury Wizualnej Chmura i wiceprezeska Stowarzyszenia Prom Kultura. Koordynatorka i kuratorka wielu projektów wystawienniczych, muzycznych, literackich, badawczych czy edukacyjnych. Obecnie pracuje jako kustoszka muzealna w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola