Z WNĘTRZA (17. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)
Z WNĘTRZA (17. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)

Zdzisław Beksiński (1929-2005) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy XX wieku. Jego surrealistyczne, wizyjne malarstwo, po dziś dzień budzi szerokie zainteresowanie wśród odbiorców i pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. W latach 1987-1997 Beksiński dokumentował kamerą życie rodzinne i proces powstawania swoich obrazów. Film w całości składa się z materiałów wideo zrealizowanych przez samego mistrza i jego naj-bliższych. Ten unikatowy intymny dziennik jest zarazem kroniką przemian społecznych w Pol-sce, upadku komunizmu i pierwszych lat demokracji. Twórcy filmu starają się pozostać obiek-tywnymi kronikarzami około 300 godzin materiału wideo, jaki pozostawił po sobie Beksiński. „Z wnętrza” jest swoistą ostatnią pracą Mistrza – próbą zmierzenia się z nieubłaganie upływa-jącym czasem.

Zdzisław Beksiński (1929-2005), is one of the most recognisable Polish painters of the 20th century. To this day, his surrealist, visionary painting arouses wide interest among audiences and remains an inspiration for successive generations of artists. For a decade – between 1987 and 1997 – Beksiński documented his family life and artistic process on video. This film entirely consists of footage shot by the artist himself and his direct family. This unique, intimate journal is at once a testimony of social changes in Poland, the fall of communism and the first years of democracy. The filmmakers have tried to remain objective chroniclers of the approximately 300 hours of video material that Beksiński left behind him. Thire film can be seen as the artist’s last work, a last attempt to stand against the relentless passage of time.
Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola