WSZYSTKO, CZEGO PRAGNIESZ (CINEMA ITALIA OGGI. PRZEGLĄD NOWEGO KINA WŁOSKIEGO)
WSZYSTKO, CZEGO PRAGNIESZ (CINEMA ITALIA OGGI. PRZEGLĄD NOWEGO KINA WŁOSKIEGO)
Zapraszamy do zakupu 5 biletów na przegląd w cenie 70 zł (14 zł za bilet) lub 10 biletów w cenie 110 zł (11 zł za bilet). 

Bilety w pakietach dostępne są wyłącznie na miejscu, w kasie Kina Studyjnego GCF

Dwudziestodwuletni Alessandro (Andrea Carpenzano)
mieszka w rzymskiej dzielnicy Zatybrze, jest niewykształcony i
niesforny. Giorgio (Giuliano Montaldo) ma osiemdziesiąt pięć lat i jest
poetą. Obaj mieszkają blisko siebie, ale nigdy wcześniej się nie
spotkali, aż do teraz. Alessandro niechętnie przyjmuje pracę polegającą
na dotrzymywaniu towarzystwa temu eleganckiemu starszemu mężczyźnie
podczas popołudniowych spacerów. W ciągu kolejnych dni z gmatwaniny
myśli poety i z jego wierszy wyłania się pomału wspomnienie odległej
przeszłości, będące wskazówką i punktem wyjścia do prawdziwej wyprawy w
poszukiwaniu skarbu. Alessandro wyrusza wraz z Giorgiem w podróż,
podczas której odnajdzie nie tylko dawno temu ukryte bogactwo, ale i
siebie samego.

Alessandro (Andrea
Carpenzano) è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento;
Giorgio (Giuliano Montaldo) un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due
vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati,
finché Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di
quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei
giorni dalla mente un po’ smarrita dell’anziano poeta, e dai suoi versi,
affiora progressivamente un ricordo del suo passato remoto: indizi di
una vera e propria caccia al tesoro. Seguendoli, Alessandro si
avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio alla scoperta di quella
ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo stesso cuore.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola