WSZYSTKO, CZEGO PRAGNIESZ (CINEMA ITALIA OGGI. PRZEGLĄD NOWEGO KINA WŁOSKIEGO)
Zapraszamy do zakupu 5 biletów na przegląd w cenie 70 zł (14 zł za bilet) lub 10 biletów w cenie 110 zł (11 zł za bilet). 

Bilety w pakietach dostępne są wyłącznie na miejscu, w kasie Kina Studyjnego GCF

Dwudziestodwuletni Alessandro (Andrea Carpenzano) mieszka w rzymskiej dzielnicy Zatybrze, jest niewykształcony i niesforny. Giorgio (Giuliano Montaldo) ma osiemdziesiąt pięć lat i jest poetą. Obaj mieszkają blisko siebie, ale nigdy wcześniej się nie spotkali, aż do teraz. Alessandro niechętnie przyjmuje pracę polegającą na dotrzymywaniu towarzystwa temu eleganckiemu starszemu mężczyźnie podczas popołudniowych spacerów. W ciągu kolejnych dni z gmatwaniny myśli poety i z jego wierszy wyłania się pomału wspomnienie odległej przeszłości, będące wskazówką i punktem wyjścia do prawdziwej wyprawy w poszukiwaniu skarbu. Alessandro wyrusza wraz z Giorgiem w podróż, podczas której odnajdzie nie tylko dawno temu ukryte bogactwo, ale i siebie samego.


Alessandro (Andrea Carpenzano) è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio (Giuliano Montaldo) un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po' smarrita dell’anziano poeta, e dai suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e propria caccia al tesoro. Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo stesso cuore.

  • Kliknij żeby włączyć wersję kontrastową
  • A Kliknij żeby przywrócić domyślny rozmiar czcionki
  • A Kliknij żeby zmniejszyć czcionkę
  • A Kliknij żeby powiększyć czcionkę