Wojna światów – następne stulecie
Jest grudzień 2000 roku. Marsjanie panują na Ziemi. Całe społeczeństwo jest zniewolone i sterowane przez przybyszów. Do celów propagandowych służy telewizja, dzięki której narzucane są ludziom zasady funkcjonowania. Jej dewizą jest hasło: „To my tworzymy rzeczywistość”. Zaniepokojony sytuacją Iron Idem, popularny prezenter, postanawia walczyć z reżimem. Wzywa wszystkich Ziemian do przeciwstawienia się dyktaturze Obcych. Niestety konsekwencje jego buntu okazują się bardzo przykre. Scenariusz filmu został oparty na powieści Herberta George’a Wellsa pod tym samym tytułem.
  • Kliknij żeby włączyć wersję kontrastową
  • A Kliknij żeby przywrócić domyślny rozmiar czcionki
  • A Kliknij żeby zmniejszyć czcionkę
  • A Kliknij żeby powiększyć czcionkę