WIELORYB Z LORINO (17. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)
WIELORYB Z LORINO (17. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)

Czukotka, miejsce położone na skraju Syberii, gdzie mroźna zima trwa dziesięć miesięcy. To kraina
surowej ziemi, w której przetrwają tylko najsilniejsi. Tam od wieków żyje jedno z najstarszych
syberyjskich plemion, którego tradycja, kultura i życie w zgodzie z naturą zostały brutalnie zburzone przez sowiecki reżim. Po upadku ZSRR jego członkowie próbują przetrwać – porzuceni, pozbawieni mądrości przodków i nadziei na przyszłość. Jednym z ostatnich źródeł życia i tradycji Czukczów są polowania na wieloryby, których los również jest niepewny. Dla Czukczów są nadzieją na przetrwanie kolejnej zimy. Kiedy ziemia Lorino nagrzewa się od słońca, myśliwi wyruszają na polowanie. Następuje starcie dwóch światów, które – przy każ-dym spotkaniu ze sobą – zbliżają się do krawędzi istnienia.

Chukotka, a place located on the edge of Siberia, where freezing winter lasts ten months. It’s a severe land, where only the strongest are able to survive. One of the oldest Siberian tribes has been living there for centuries. Its tradition, culture and life in harmony with nature had been brutally destroyed by the Soviet regime. Since the USSR collapsed the tribe members have been trying to survive, in spite of the lack of wisdom coming from their ancestors and lack of hope for the future. One of the last sources of life and tradition for the Chukchi people is
hunting for whales, whose fate is also threatened. For the Chukchi, whales carry hope to survive the next winter. As soon as the land of Lorino warms up from the sun, the hunting begins. It’s a strug-gle of two worlds which approach the edge of existence during each battle.
Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola