TURYSTA (GDYNIA DESIGN DAYS)
TURYSTA (GDYNIA DESIGN DAYS)

Gdynia Design Days to coroczny festiwal prezentujący
najnowsze tendencje i dobre praktyki z zakresu projektowania. Obfitujący
w inspirujące wystawy, wykłady, warsztaty, prelekcje oraz dyskusje,
program skierowany jest zarówno do profesjonalistów, młodych
przedsiębiorców, jak i entuzjastów szukających inspiracji do twórczego
działania i kreatywnego spędzania czasu. Przez 10 lipcowych dni Gdynia
staje się tym samym najlepszym letnim miejscem spotkań branży
projektowej.

Wierzymy, że intensywna wymiana
doświadczeń i współdziałanie stwarzają okazję do nabrania wiatru w
żagle na cały kolejny rok, a narodzone w czasie GDD idee mają siłę by
rozpowszechniać się w Polsce i za granicą.

Error z łaciny oznacza błąd, a jako czasownik mówi o wędrowaniu i tułaczce.
Słowo używane od wieków, dziś kojarzone jest przede wszystkim z awarią
systemu operacyjnego. To także niezgodność z obowiązującymi regułami,
brak porozumienia między rozmówcami, niejasne komunikaty w przestrzeni
społecznej i wirtualnej. W efekcie znajdujemy się w nieustannym stanie
wytrącenia z równowagi, w którym zawodzą wszystkie znane nam metody
działania. Jesteśmy zmuszeni do poszukiwania skutecznych, często
niestandardowych rozwiązań.

Szybko zmieniająca się
rzeczywistość wymaga nowych umiejętności odczytywania kodów. Nadmiar
możliwości wiąże się z narastającą frustracją i większym polem do
popełnienia błędu. Dochodzimy do momentu przeładowania i przesytu –
erroru. Zbyt duża ilość opcji, nadmiar dóbr, wiadomości i impulsów z
zewnątrz doprowadza do polaryzacji społeczeństwa i wypaczenia idei
wolności. Obserwujemy rozluźnienie więzi rodzinnych i towarzyskich,
czego efektem jest malejące poczucie przynależności. Emocjonalne
potrzeby zaspokajają relacje wirtualne, a fizyczny dotyk staramy się
zastąpić kontaktem z maszyną. Tryb offline stał się nieosiągalnym dla
wielu luksusem, tak jak brak narzucających się, spersonalizowanych
reklam można uznać za rzadki przywilej. Każdego dnia oferowane są nam
zbędne innowacje i technologie, które nie tyle odpowiadają na realne
potrzeby, co tworzą nowe.

Stoimy przed wyzwaniem przewartościowania naszych potrzeb i określeniem wspólnych priorytetów. Celem
jest zrównoważony rozwój, zapewniający poczucie bezpieczeństwa i sensu.
Odpowiedzialność za przyszłość leży w rękach każdego z nas, ale to
projektantom przypisywana jest rola prekursorów. Ich zadanie polega na
wskazaniu problemów, analizie i próbach ich rozwiązania. Czy wiemy,
gdzie iść dalej?

Gdynia od lat utrzymuje status miasta
innowacyjnego, zdolnego poszerzać horyzonty gospodarcze i społeczne. To
tutaj rozwinął się polski handel morski, a z Dworca Morskiego na
pokładzie legendarnych transatlantyków, swoją podróż w przyszłość
rozpoczęło tysiące Polaków udających się na emigrację.

W
lipcu podczas Gdynia Design Days pokażemy czym jest współczesny error.
Wspólnie zastanowimy się czy jesteśmy przygotowani na awarię i czy
wykonaliśmy „kopię zapasową” najważniejszych danych.

Na
festiwalowych wystawach przejrzymy dostępne informacje i poznamy
możliwe scenariusze, a podczas dyskusji i warsztatów zastanowimy się nad
dalszą wspólną drogą. Festiwal w Gdyni to czas rewizji dotychczasowych
metod działania i poszukiwania nowych strategii. To najwyższy moment by określić, jakiego życia chcemy lub raczej jak określimy nasze limity.

Rada Programowa Gdynia Design Days

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola