TERAZ ALBO NIGDY, AKCJA  (17. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)
TERAZ ALBO NIGDY

Historia pięciu młodych aktywistów z całego świata, którzy próbują zmienić status quo. Nawołują do zmian w zakresie polityki klimatycznej oraz społecznej. Film opowiada historię tych młodych ludzi, stawiając pytanie, co to znaczy być dziś aktywistą i z czym się to tak naprawdę wiążę. Doświadczeni
aktywiści, jak na przykład laureat Nagrody Nobla Muhammad Yunus czy rockmenka Patti Smith, a także eksperci za zakresu ekologii, przedstawiają tu dodatkowo swój punkt widzenia na temat faktów i prognoz dotyczących naszej przyszłości na Ziemi. Pojawia się też sama Greta Thunberg!


”Now” depicts how young activists from around the globe such as Felix Finkbeiner (Plant for the Planet), Luisa Neubauer (Fridays for Future), Greta Thunberg and Vic Barrett (Youth v. Gov) are currently challenging the status quo and pushing for social and political change. “Now” is focusing on these young protagonists and on the aspect how it feels like to be an ac-tivist and what is on stake for them. Experienced activists as well as experts for different and relevant topics will provide background information and forecasts for our future on Planet Earth.


AKCJA

Grupa młodych ludzi różnych narodowości, przygotowuje się do „akcji” w bliżej nieokreślonym,
odizolowanym miejscu. Obserwujemy dwójkę z nich – Belgis z Indonezji i Marka z Pol-ski. Czas
spędzają na treningach. Ćwiczą, jak rozbić obóz i co mogą zrobić w sytuacji wychłodzenia organizmu. Kim są? Jakie są ich cele i motywacje? Co chcą osiągnąć i z jakimi konsekwencjami będą musieli się
liczyć?

A group of young people from different countries, is preparing for an "action" in some unde-fined, isolated space. We follow two of them - Belgis from Indonesia and Marek from Poland. They spend time on trainings. They practice how to set up a camp and what they should do in the case of a highly reduced body temperature. Who are they? What are their goals and moti-vations? What do they want to achieve and what consequences will they have to cope with?
  • Kliknij żeby włączyć wersję kontrastową
  • A Kliknij żeby przywrócić domyślny rozmiar czcionki
  • A Kliknij żeby zmniejszyć czcionkę
  • A Kliknij żeby powiększyć czcionkę