TERAPIA DLA KOCHANKÓW  (CINEMA ITALIA OGGI. PRZEGLĄD NOWEGO KINA WŁOSKIEGO)
TERAPIA DLA KOCHANKÓW (CINEMA ITALIA OGGI. PRZEGLĄD NOWEGO KINA WŁOSKIEGO)

Viviana i Modesto łączy na tyle burzliwa relacja,
że muszą skorzystać z pomocy jaką daje terapia dla par. Jest tylko jeden
problem: oni nie są parą, a przynajmniej nie oficjalnie. Są kochankami,
choć pozostają w związkach małżeńskich, z których każde ma dziecko.
Oboje są uwięzieni w nieszczęśliwych małżeństwach, nie wiedzą jak
rozwiązać problem, którego stawką jest ich wspólna przyszłość. Rzucić
się na głęboką wodę w pozamałżeńską relację i zaryzykować nowy rozdział
życia, jak chciałaby intrygująca Viviana (Ambra Angiolini) czy iść za
sugestią grubiańskiego Modesta (Pietro Sermonti) i kontynuować
skomplikowaną podwójną egzystencję. By spróbować znaleźć rozwiązanie
dręczącego ich problemu, Viviana zaciąga Modesta do terapeuty, szukając
ratunku dla ich relacji targanej od jakiegoś czasu ciągłymi kłótniami i
spięciami. Czy wsparcie specjalisty będzie w stanie pomóc tym dwojgu,
wolnym od zobowiązań małżeńskich i rodzinnych, w pokonaniu kryzysu? Czy
Viviana i Modesto będą potrafili cieszyć się swoją miłością, nie
popadając w ciągłe konflikty?


Viviana
e Modesto vivono il loro rapporto in maniera così tormentata da dover
ricorrere a una terapia di coppia. C’è solo un problema: loro non sono
una “coppia”. Non una ufficiale, almeno. Viviana e Modesto sono amanti,
entrambi sposati, con un figlio. Entrambi ingabbiati in matrimoni
infelici, non sanno come reagire di fronte al dilemma che rischia di
allontanarli: tuffarsi a capofitto nella relazione extraconiugale e
investire in una nuova vita, come vorrebbe l’intrigante Viviana (Ambra
Angiolini); oppure seguire il suggerimento dello sboccato Modesto
(Pietro Sermonti) e proseguire con l’ingarbugliata doppia esistenza. Per
provare a risolvere il loro cruciale dilemma, Viviana trascina Modesto
dall’analista, cercando una possibilità di salvezza per il loro rapporto
ormai esasperato da conflitti e lacerazioni continue. L’aiuto di un
esperto potrà davvero aiutare la coppia, libera da vincoli matrimoniali e
familiari, a superare la crisi? Riusciranno Viviana e Modesto a vivere
la loro storia d’amore senza soffocare nella conflittualità?

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola