TERAPIA DLA KOCHANKÓW  (CINEMA ITALIA OGGI. PRZEGLĄD NOWEGO KINA WŁOSKIEGO)

Viviana i Modesto łączy na tyle burzliwa relacja, że muszą skorzystać z pomocy jaką daje terapia dla par. Jest tylko jeden problem: oni nie są parą, a przynajmniej nie oficjalnie. Są kochankami, choć pozostają w związkach małżeńskich, z których każde ma dziecko. Oboje są uwięzieni w nieszczęśliwych małżeństwach, nie wiedzą jak rozwiązać problem, którego stawką jest ich wspólna przyszłość. Rzucić się na głęboką wodę w pozamałżeńską relację i zaryzykować nowy rozdział życia, jak chciałaby intrygująca Viviana (Ambra Angiolini) czy iść za sugestią grubiańskiego Modesta (Pietro Sermonti) i kontynuować skomplikowaną podwójną egzystencję. By spróbować znaleźć rozwiązanie dręczącego ich problemu, Viviana zaciąga Modesta do terapeuty, szukając ratunku dla ich relacji targanej od jakiegoś czasu ciągłymi kłótniami i spięciami. Czy wsparcie specjalisty będzie w stanie pomóc tym dwojgu, wolnym od zobowiązań małżeńskich i rodzinnych, w pokonaniu kryzysu? Czy Viviana i Modesto będą potrafili cieszyć się swoją miłością, nie popadając w ciągłe konflikty?


Viviana e Modesto vivono il loro rapporto in maniera così tormentata da dover ricorrere a una terapia di coppia. C'è solo un problema: loro non sono una “coppia”. Non una ufficiale, almeno. Viviana e Modesto sono amanti, entrambi sposati, con un figlio. Entrambi ingabbiati in matrimoni infelici, non sanno come reagire di fronte al dilemma che rischia di allontanarli: tuffarsi a capofitto nella relazione extraconiugale e investire in una nuova vita, come vorrebbe l'intrigante Viviana (Ambra Angiolini); oppure seguire il suggerimento dello sboccato Modesto (Pietro Sermonti) e proseguire con l'ingarbugliata doppia esistenza. Per provare a risolvere il loro cruciale dilemma, Viviana trascina Modesto dall'analista, cercando una possibilità di salvezza per il loro rapporto ormai esasperato da conflitti e lacerazioni continue. L'aiuto di un esperto potrà davvero aiutare la coppia, libera da vincoli matrimoniali e familiari, a superare la crisi? Riusciranno Viviana e Modesto a vivere la loro storia d'amore senza soffocare nella conflittualità?

  • Kliknij żeby włączyć wersję kontrastową
  • A Kliknij żeby przywrócić domyślny rozmiar czcionki
  • A Kliknij żeby zmniejszyć czcionkę
  • A Kliknij żeby powiększyć czcionkę