PRE-CRIME. INWIGILACJA 3.0
PRE-CRIME. INWIGILACJA 3.0

„Pre-crime” (tłumaczone jako przedstępstwo albo prewencja kryminalna) to termin ukuty przez pisarza science fiction Philipa K. Dicka i spopularyzowany w filmie Stevena Spielberga „Raport mniejszości”. Coraz częściej stosowany jest jednak w literaturze naukowej do opisu systemów karnych, zajmujących się przestępstwami jeszcze nie popełnionymi. To ogół działań mających na celu przewidzenie, zakłócenie, powstrzymanie lub ograniczenie zagrożeń kryminalnych. Paradoksem jest tu niewątpliwie fakt monitorowania przestępstwa, do którego jeszcze nie doszło, a które jest niejako przesądzone. Film Matthiasa Heedera i Moniki Hielscher przedstawia współczesne systemy prewencji kryminalnej funkcjonujące już w zachodnich krajach (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, USA).

Film opowiada, na czym oparte są ich algorytmy, a także jak sprawdzają się w realnej pracy policji, poprawiając statystyki wykrywania przestępstw. Drugą stronę modelu prezentują prawnicy, aktywiści i osoby, które ku swojemu zdziwieniu znalazły się na listach osób podejrzewanych o przyszłe przestępstwa. Film jest socjologicznym esejem, badającym zacierające się granice między bezpieczeństwem a prywatnością, technologią a prawami człowieka, statystyką a konkretnym życiem.

Predictive Policing techniques empower police to take a more proactive approach to both preventing crime and solving open cases. However, they also present possible moral dilemmas such as the underlying datasets and algorithms that are often unknown to the user and may lead to injustice along the way. Furthermore it might lead to more surveillance to make better predictions. We pick up a highly controversial development, which is directly related to the emerging of our digital society: the liberal constitutional democracy, based on facts and the real “analogue” proof, turns into a data-driven security state where everyone is a suspect. The idea of this experience is to take the user to the digital world of data, smart cities and algorithms and to position us as users – as citizens and data-carriers. This game offers a testing method to predictive policing and also a teaching method of these techniques in the digital society we all are co-creating. The goal of the interactive experience is to reduce the crime rate in the chosen city through predictive policing and at the same time protect the citizens rights and be as objective and non-discriminatory as possible. In the role of a police officer, the user will see how choosing different objectives for the algorithm (e.g. number of arrests, unemployment rate, racially motivated crimes) produces different outcome with far fetching consequences. Will the user and their choices of pre-crime systems be able to assure the public and reduce criminal activity? Can they predict future crimes and criminals whilst also protecting the citizens’ fundamental rights? The aim of this project is to show the user how traces of data, the development of smart cities and powerful algorithms are forging a new version of the way people are being policed. The user as a citizen and also as a data-carrier will be offered an in-depth explanation and simulation of the policing techniques of the digital society.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola