Nheengatu – język Amazonki
Nheengatu – język Amazonki

Nheengatu to rdzenny język obu Ameryk, należący do rodziny Tupi-Guarani. Posługuje się nim dziś okoł o 8 000 mieszkańc ó w Kolumbii, Wenezuelii i Brazylii, gdzie określany jest mianem języka Amazonii. Rozwinął się z tupinambá – języka używanego przez ludność Tupi na północnym wybrzeżu Brazylii, a ujednolicili go w XVII wieku jezuiccy misjonarze. To wtedy stał się w Brazylii lingua franca dla Portugalczyk ó w, osadnik ó w pochodzenia europejskiego oraz ludności tubylczej. Dziś jednak jest na wymarciu – używa się go między sobą, ale nie przekazuje dalej dzieciom. Dlatego według UNESCO jest poważnie zagrożony. Film jest studium korzeni i historii Nheengatu. Podróżując łodzią w dół rzeki Rio Negro, kt ó ra dawnej była ostoją tego języka, portugalski reżyser dociera do odległych zakątk ó w Amazonii, gdzie poznaje tubylc ó w, kt ó rzy jeszcze się nim posługują. Opowiadają o Nheengatu, zastanawiając się nad jego przyszłością. W każdym miejscu reżyser pozwala wybranemu tubylcowi nakręcić swoim smartfonem kr ó tki film o ich spotkaniu. Okazuje się, że zar ó wno ekipa filmowa, jak i tubylcy uczą się czegoś od siebie nawzajem. Dyskutując o języku, tubylcy opowiadają też o sobie samych. I mimo, że wszyscy obawiają się, że Nheengatu niebawem zniknie, to nadal jest on silnie zakorzeniony w sercu Amazonii. Film, kręcony przez 28 dni, wykorzystuje ciekawe materiały archiwalne, dzięki kt ó rym staje się nie tylko portretem zanikającej powoli rzeczywistości. To r ó wnież przepiękna wizualnie podróż do dzikiej i odległej dżungli, przypominająca podobne tematyką filmy Herzoga czy Coppoli.

 

During a trip on the upper Rio Negro, in the deep Amazon forest, the director seeks a language imposed on the Indians by the ancient colonizers.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola