MIĘDZY NAMI (17. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)
MIĘDZY NAMI (17. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)

„Między nami” to intymny portret trzech związków. Pary decydują się podjąć szczerą rozmowę, zainicjowaną zestawem pozornie prostych pytań. Powoli tworzy się przestrzeń dla wymiany skrywanych emocji i wyznań. Film jest niepozbawionym humoru obrazem współczesnej miło-ści, wnikliwie przygląda się znaczeniu bliskości i obecności drugiego człowieka.

„Between Us” is an intimate portrait of three relationships. The couples decide to have an hon-est conversation initiated by a set of seemingly simple questions. Slowly, space for an exchange of hidden emotions and confessions is created. „Between Us” is a depiction of contemporary love with a generous seasoning of humour.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola