LUBOW – MIŁOŚĆ PO ROSYJSKU (FILMOTERAPIA) FILM+SPOTKANIE
LUBOW – MIŁOŚĆ PO ROSYJSKU (FILMOTERAPIA) FILM+SPOTKANIE

Czy uczucie miłości to uniwersum kultury, a towarzyszące mu reakcje fizjologiczne towarzyszą wszystkim mieszkańcom Ziemi? Białoruska noblistka Swietłana Aleksijewicz, która sama do tej pory nie zajmowała się tematyką miłości, przeprowadziła szereg wywiadów z Rosjanami, by w filmowym kadrze uchwycić tę część naszej duszy. Po seansie zapraszamy do rozmowy z Małgorzatą Osowiecką, psychologiem, wykładowcą , z sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS, która specjsaizuje się w tematyce emocji i motywacji oraz diagnozy tw ó rczoś ci, prowadzi również treningi tw ó rczości i kreatywnego pisania.

Miłość szczęśliwa nie należy do wielkich tematów literatury rosyjskiej. Wojna, cierpienie, absurd życia czy inne egzystencjalne problemy owszem. Dlatego pisząca po rosyjsku białoruska noblistka Swietłana Aleksijewicz, która sama do tej pory nie zajmowała się tematyką miłości, przeprowadziła szereg wywiadów z Rosjanami, by w filmowym kadrze uchwycić tę nieznaną część rosyjskiej duszy. W miejsce wielkich bohaterów Dostojewskiego i Tołstoja, Aleksijewicz wprowadza zwyczajnych emerytów, nowożeńców, fryzjerkę, etnolożkę, malarza, tłumaczkę i innych, którzy przeżyli miłość i dziś, starannie dobierając słowa, próbują opowiedzieć, czym było to doświadczenie. Pisarka staje się wrażliwym medium, dzięki któremu często introwertyczni, głęboko skryci rozmówcy, zaczynają przemawiać literaturą.

O ile uczucie miłości jest prawdopodobnie uniwersum kultury, a towarzyszące mu reakcje fizjologiczne w mniejszym lub większym stopniu towarzyszą wszystkim mieszkańcom ziemi, to doświadczenie, świadomość i pamięć uczucia różni się międzykulturowo, międzyjednostkowo i – jak sugeruje film Staffana Juléna – międzynarodowo. Dla „rosyjskiej duszy” miłość bowiem niemal nierozerwalnie wiąże się z cierpieniem

Małgorzata Osowiecka psycholog, wykładowca na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS, doktorantka Interdyscyplinarnych Studi ó w Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazc ó w pt. „Dynamika emocji w procesie tw ó rczym”, kierownik grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki na temat odbioru poezji. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji oraz diagnozy tw ó rczości, a także treningi tw ó rczości i kreatywnego pisania.

Do kina przychodzi się po emocje, ale r ó wnież ze swoimi własnymi uczuciami – w jaki spos ó b połączyć te dwa światy? Podczas comiesięcznych spotkań będziemy rozmawiać o kwestiach fundamentalnych dla naszego życia i dobrego funkcjonowania w świecie, takich jak: miłość, pasja, samotność, zmiana. Polem dyskusji będą filmy dokumentalne z festiwalu Millennium Docs Against Gravity, kt ó re jak w soczewce skupiają ludzkie życie. Po filmach wraz z zaproszonymi gośćmi – ekspertami z Uniwersytetu SWPS Sopot – będziemy prowadzić dyskusyjny klub filmowy, czyli rozmawiać i konfrontować wsp ó lne emocje oraz światopoglądy. Głównym celem cyklu jest pokazanie w jaki spos ó b możemy wykorzystywać film jako narzędzie do pracy z własnymi emocjami.

Kurs filmoterapii – doświadczalne spotkania po filmie. Podczas spotkań widzowie będą mieli okazję poznać na czym polega filmoterapia i jakie narzędzia się w niej stosuje. O programie Filmoterapii można przeczytać na: www.filmoterapia.pl

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola