KUMARE. GURU DLA KAŻDEGO (FILMOTERAPIA) FILM + SPOTKANIE

Jak bardzo zagubiony jest dzisiejszy człowiek i jak silna jest w nim potrzeba transcendencji, nadziei i wiary? Film jest zabawnym, choć r ó wnocześnie niezwykle szczerym i wnikliwym spojrzeniem na temat relacji człowieka i wiary. W spos ó b odważny przekracza r ó wnież granice, kt ó re dla innych stanowią niepodważalne tabu. Gościem spotkania będzie doktor Aleksandra Niemyjska, psycholog Uniwersytetu SWPS, która między innymi bada zjawiska lęku i samotności oraz relacji człowieka z postaciami boskimi.Kumar é to oświecony guru ze Wschodu, kt ó ry zbudował wsp ó lnotę ludzi, głęboko wierzących w głoszone przez niego przesłanie. Odwołując się do hinduskiej filozofii i jogi, Kumar é proklamował transcendentne idee, nakłaniając ludzi do życia w zgodzie z samymi sobą, nieszkodzenia innym i uspakajania ciała na drodze fizycznych i oddechowych ćwiczeń ruchowych. Jego poglądy okazały się r ó wnie pożądane, co skuteczne, bo do wsp ó lnoty dołączali wciąż nowi ludzie, zar ó wno młodzi, jak i starzy, bez względu na płeć, zaw ó d i zainteresowania.Sedno w tym, że Kumar é to fikcyjna postać, w kt ó rą wcielił się reżyser Vikram Gandhi. Film jest zapisem tego szczeg ó lnego eksperymentu. Gandhi zdecydował się na ten krok wierząc, że w ten spos ó b uda się dociec, skąd w człowieku bierze się tak silna potrzeba duchowości. Ukrywając prawdziwą tożsamość pod postacią Kumar é, Gandhi ukazał jednak coś znacznie poważniejszego. Zobrazował, jak bardzo zagubiony jest dzisiejszy człowiek i jak silna jest w nim potrzeba transcendencji, nadziei i wiary. Jednocześnie udając kogoś innego niż jest w rzeczywistoś ci, Gandhi musia ł skonfrontować się z trudnym problemem własnej tożsamości. U szczytu popularności zdecydował się przekazać ludziom najważniejszą lekcję, jaką sam wyni ó sł z filmowego eksperymentu. Odsł oni ł przed nimi prawdziwe oblicze pokazując, kim tak naprawdę jest guru, kt ó remu wszyscy wierzą.

Do kina przychodzi się po emocje, ale r ó wnież ze swoimi własnymi uczuciami - w jaki spos ó b połączyć te dwa światy? Podczas comiesięcznych spotkań będziemy rozmawiać o kwestiach fundamentalnych dla naszego życia i dobrego funkcjonowania w świecie, takich jak: miłość, pasja, samotność, zmiana. Polem dyskusji będą filmy dokumentalne z festiwalu Millennium Docs Against Gravity, kt ó re jak w soczewce skupiają ludzkie życie. Po filmach wraz z zaproszonymi gośćmi - ekspertami z Uniwersytetu SWPS Sopot - będziemy prowadzić dyskusyjny klub filmowy, czyli rozmawiać i konfrontować wsp ó lne emocje oraz światopoglądy. Głównym celem cyklu jest pokazanie w jaki spos ó b możemy wykorzystywać film jako narzędzie do pracy z własnymi emocjami.Kurs filmoterapii - doświadczalne spotkania po filmie. Podczas spotkań widzowie będą mieli okazję poznać na czym polega filmoterapia i jakie narzędzia się w niej stosuje. O programie Filmoterapii można przeczytać na: www.filmoterapia.pl

  • Kliknij żeby włączyć wersję kontrastową
  • A Kliknij żeby przywrócić domyślny rozmiar czcionki
  • A Kliknij żeby zmniejszyć czcionkę
  • A Kliknij żeby powiększyć czcionkę