COACHING: TO DOPIERO POCZĄTEK (16. FESTIWAL FILMOWY MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)
COACHING: TO DOPIERO POCZĄTEK (16. FESTIWAL FILMOWY MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)
16. FESTIWAL FILMOWY MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY.
Projekcja ze spotkaniem odbędzie się 15 maja o godzinie 17:15.

Wizualny esej o współczesnej kulturze coachingu i treningu. Poprzez statyczne, szerokie ujęcia, film odsłania różne formy samorozwoju i kursów zwiększających produktywność. W filmie nie ma tradycyjnych bohaterów, wywiadów i głosów z off-u. Oglądamy fragmenty sesji terapeutycznych, warsztatów rozwojowych czy kursów doskonalenia.

Jesteśmy świadkami treningu oddychania, programu „Obudź się i zacznij żyć”, ustawiania rodzinnych relacji, lekcji mindfulness dla dzieci, zajęć z przezwyciężania strachu, sesji ASMR (skrót od ang. autonomous sensory meridian response – samoistna odpowiedź meridianów czuciowych), masażu świń. W sumie film pokazuje 30 typów zajęć, kierowanych do różnych grup wiekowych, zawodowych czy chorobowych. Efekt skali pozwala wyjść poza osobliwość każdej metody i dostrzec znacznie szerszy fenomen.

Jaką rolę pełnią dziś coachowie, trenerzy, doradcy i mówcy motywacyjni? Czy ich wzrastająca pozycja ma związek z odpływem ludzi od tradycyjnej religijności, nieumiejętnością tworzenia znaczących relacji międzyludzkich albo niezdolnością czerpania doświadczenia z życia? A może przeciwnie – jest ona wyrazem coraz większej ludzkiej samoświadomości i potrzebą zdania się na profesjonalistów w sferach, w których do tej pory rządził ślepy przypadek, zmienne doświadczenie, instynkt lub zwyczaj?

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola