BLIZNY (17. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)
BLIZNY (17. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY)

Vetrichelvi miała zaledwie 17 lat, gdy wstąpiła do terrorystycznej organizacji Tamilskich Tygrysów.
Podczas wieloletniej wojny domowej na Sri Lance straciła rękę i oko. Stała się zna-na jako radykalna ideolożka ruchu i poetka. Teraz wyrusza w podróż, by odnaleźć swoje dawne towarzyszki broni i napisać książkę o kobietach walczących w Tamilskich Tygrysach. W pań-stwie, w którym ludzie wciąż znikają w biały dzień, podróż Vetrichelvi jest pełna wyzwań i niebezpieczeństw. Filmowane przez cztery lata „Blizny” są kinem drogi przez powojenny kraj, wciąż pełen napięć i zamieszek między dwoma narodami, a także podróżą w przeszłość rekonstruowaną unikalnymi archiwaliami oraz inscenizacjami. To uniwersalna opowieść o życiu po wojnie, o ranach, które nie mogą się zagoić, i bliznach dziedziczonych przez kolejne pokolenia. Film koncentruje się na indywidualnych historiach Vetrichelvi i jej przyjaciółek, ukazując mechanizmy, które sprawiły, że te zwyczajne nastolatki wstępowały do organizacji terrorystycznej, nieraz w wieku zaledwie 12 lat. Dorosłość spędziły na polu bitwy, a teraz, po
przegranej wojnie są wykluczone ze społeczeństwa, bez możliwości podjęcia pracy i ułożenia sobie

życia. Po spotkaniu z jedną z dawnych wojowniczek – dziś z połową twarzy całkowicie okaleczoną, nie mogącą nawet normalnie mówić – Vetrichelvi się załamuje. Zakłada organizację wspierającą niepełnosprawne kobiety i próbuje zapomnieć o swojej przeszłości. Wtedy jednak wychodzą na jaw nowe, mroczne fakty. Film porusza temat nastolatek siłą wcielanych do Tamilskich Tygrysów i rzucają nowe światło na wciąż nierozwiązany konflikt na Sri Lance. Czy można zacząć nowe życie, gdy było się członkiem organizacji terrorystycznej? Czy Vetrichelvi jest w stanie zmierzyć się z prawdą o tym, jaką rolę one same ode-grała w trakcie wojny?
Vetrichelvi was just 17 years old when she joined the terrorist organization of Tamil Tigers. During decades long civil war in Sri Lanka she lost one arm and one eye. She also became known as a radical ideologist of the movement and a poet. Now she is determined to find
her former comrades and write a book about the untold stories of the female fighters. In a country, where those who speak out very often disappear, Vetrichelvi’s mission is a dangerous one and a game changer. Filmed over the course of four years „Scars” is a road movie
through a postwar country still troubled by riots between the two nations and a journey into the past rec-reated by unique archives and cinematic reconstructions. It‘s a universal story of life after war, of wounds that do not heal and scars that remain for generations to come.
A story told from a female perspective.
Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola