21. MDAG | W zawieszeniu (In Limbo)
21. MDAG | W zawieszeniu (In Limbo)

Inwazja Rosji na Ukrainę zastaje Alinę w Irpieniu pod Kijowem. Jest sama, z nogą w gipsie po niedawnej operacji. Zbombardowane i odcięte od świata miasto staje się pułapką, z której udaje jej się wydostać z jedną z ostatnich grup ewakuacyjnych. Dociera do chaty w pobliskiej wiosce, w której utknęli jej rodzice. Przez pierwsze tygodnie starają się żyć normalnie. Mama prowadzi zajęcia online, tata opiekuje się swoimi kotami i zwierzętami z okolicy, Alina filmuje bieżące wydarzenia. Jednak front jest coraz bliżej. Trzeba podjąć decyzję – zostać czy uciekać? Kiedy sąsiedzi opuszczają swoje domy, Alina i jej rodzice pod osłoną nocy pospiesznie się pakują. W ostatniej chwili jednak ojciec decyduje, że zostaje.

 

 

Russia’s invasion of Ukraine finds Alina in Irpien, near Kiev. She is alone, with her leg in a cast after recent surgery. She manages to escape with her cat from a bombed and cut off city in one of the last evacuation groups. She reaches a cottage in a nearby village where her parents are stuck. For the first weeks they try to live normally. Her mother conducts online classes, her father takes care of his cats and the animals in the neighborhood, Alina records current events with her camera. However, the front is getting closer and closer, and they have to make a decision – to stay or to run away? When the neighbors leave their homes, Alina and her parents, under the cover of the night, hurry to pack. At the very last minute, the father decides to stay…

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola