21. MDAG | U2. Do zobaczenia w przyszłości (Kiss The Future)
Thumbnail
21. MDAG | U2. Do zobaczenia w przyszłości (Kiss The Future)

W okresie wojny na Bałkanach w latach 90. XX wieku podziemna społeczność nadal pracowała, tworzyła, żyła i bawiła się na dyskotekach. Blokada Sarajewa trwała latami, życie w nim stało się aktem buntu, a muzyka rockowa i punkowa inspirowała ludzi i odwracała uwagę od codziennego koszmaru serbskich pocisków i snajperów. W ramach dalekosiężnego planu zainspirowanego lokalnym ruchem oporu, amerykański pracownik organizacji humanitarnej, mieszkający w Sarajewie, skontaktował się z zespołem U2. Chciał sprawdzić, czy mogliby pomóc w podniesieniu wiedzy i globalnej świadomości na temat wyniszczającego Bośnię konfliktu. Zespół zgodził się i latem 1993 roku podczas trasy koncertowej ZOO TV Tour nagrano wywiady satelitarne na żywo z mieszkańcami Sarajewa, którzy opisywali ich trudną sytuację. Zespół obiecał wystąpić w mieście po zakończeniu konfliktu. Film przedstawia historię tej obietnicy, a także powojenny koncert U2, podczas którego zespół zagrał dla ponad 45 000 lokalnych fanów. Był to występ, który honorował radosną, zbiorową, pamięć mieszkańców Sarajewa, którzy nie tylko przetrwali blokadę, ale pomimo niej żyli dalej. Film pokazuje, że wobec najmroczniejszych ludzkich impulsów i instynktów to właśnie muzyka i sztuka mogą być aktami buntu oraz narzędziem społecznego pojednania i aktywizmu.

 

 

An exploration of the perils of nationalism and arts role as a weapon of resistance and activism, ”Kiss the Future” follows an underground community that continued to work, create and live throughout the 1990s Siege of Sarajevo. Amid the breakup of Yugoslavia, the citizens of Sarajevo wake to find the city under siege and Bosnia at war. As the blockade stretches for years, living becomes an act of defiance and rock and punk music inspires and distracts from the daily nightmare of Serbian shells and snipers. In a far-fetched scheme inspired by local resistance, an American aid worker living in Sarajevo reached out to the worlds biggest band, U2, to see if they could help raise global awareness of the devastating conflict. The band agreed and across the summer of 1993, their ZOO TV Tour featured live satellite interviews with local Sarajevans who described their plight to the concert-goers. When these interviews came to an end, the band pledged to perform in the city once the conflict was over. ”Kiss the Future” follows the story of that promise, with a post-war concert that saw U2 play to over 45,000 local fans in a liberated city, a show that lives on as a joyous collective memory for the people of Sarajevo – proof that they did not just survive the blockade, but thrived in spite of it; that amid the horrors of the darkest human impulses, music and art can be acts of rebellion.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola