21. MDAG | Powrót do domu (Homecoming)
Thumbnail
21. MDAG | Powrót do domu (Homecoming)

Muzea na całym świecie mierzą się z narastającym problemem i presją, żeby zaczęły oddawać swoje zbiory krajom, kulturom oraz grupom etnicznym, które te artefakty stworzyły i straciły przez kradzież, wojny czy kolonializm. Reżyserka filmu, Suvi West, pochodzi z plemienia Saamów – najstarszego ludu Skandynawii. Dzieła sztuki i rękodzieła Saami zostały rozparcelowane przez muzea na świecie. Reżyserka pokazuje, jakim pełnym bólu przeżyciem jest znalezienie przedmiotów dziedzictwa swojego narodu, nasyconych duchową mocą, wystawionych w obcych krajach, w muzealnych gabinetach, bez opieki właściwych strażników tradycji i kontekstu. Jej film wiąże duchowy pierwiastek z filozoficznym przekazem i rzeczywistością, a także ukazuje, że tożsamość osobista, wartości kultury i sprawiedliwość naprawcza są ze sobą połączone.

 

 

The emotionally broken indigenous Sámis finally get back their stolen ancestral heritage. Filmmaker Suvi starts to break the outside image of the Sámis for the wellbeing of the whole nation. The film is set in the Museum world in a turning point, where the national museums have to deal with their colonialistic history.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola