21. MDAG | Las (Forest)
Thumbnail
21. MDAG | Las (Forest)

Asia i Marek po studiach kupili stary dom tuż przy wschodniej granicy Polski – w Puszczy Białowieskiej, najstarszym lesie Europy. To ich mały raj – miejsce, w którym ich dzieci miały bezpiecznie dorastać z dala od problemów współczesnego świata. Dla Marysi, Ignacego i Franka las jest drugim domem, oswojonym i niebudzącym lęku. Ale pewnego dnia las się zmienia. Pojawiają się w nim Obcy, Inni, Uchodźcy – niechciani i w Polsce, i w Białorusi. Cała rodzina im pomaga, mimo że polskie prawo tego zabrania, bo jak można zostawić drugiego człowieka bez pomocy? Świat dzieci diametralnie się zmienia. Już nie bawią się w rycerza i księżniczkę, tylko w uchodźcę i służby graniczne. Wielka polityka zapukała do drzwi ich domu i już nic nie było takie, jak kiedyś. Film otrzymał nagrodę Silver Alexander na festiwalu w Salonikach, gdzie miał swoją światową premierę.

 

Fresh university graduates, Asia and Marek bought an old house near the eastern border of Poland, in the Białowieża Forest, the oldest forest in Europe. This is their own paradise – a place where their children can grow up safely, away from the problems of today’s world. For Marysia, Ignacy and Franek the forest is their second home, tamed and trusted. Yet one day, their forest changes as Strangers and Others show up. Refugees, unwelcome neither in Poland, nor in Belarus. The whole family helps refugees, even though it’s against Polish law. But how can you not help another person in need? The children’s world changes radically. They no longer play a knight and a princess, but a refugee and Border Guards. Big politics came knocking on their door and nothing was the same anymore.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola