21. MDAG | Jak zostać Japończykiem (The Making Of A Japanese)
Thumbnail
21. MDAG | Jak zostać Japończykiem (The Making Of A Japanese)

Jakie są charakterystyczne cechy i zachowania potrzebne do tego, aby stać się częścią japońskiego społeczeństwa? Co sprawia, że jesteś Japończykiem? Obserwując przez rok uczniów pierwszej i szóstej klasy publicznej szkoły podstawowej w Tokio, a także ich nauczycieli, poznajemy system szkolny, który znacząco różni się od innych krajów. Odkrywamy, w jaki sposób nauczyciele i uczniowie kształtują się nawzajem. Oprócz przyswajania nauki, dzieci uczą się samodyscypliny, ducha wspólnoty i dobrych manier. Codziennie weryfikowana jest równowaga między indywidualizmem a poszanowaniem innych. Wybuch pandemii i jej ograniczenia to tylko kolejny środek kontrolny, bo dzieci w Japonii są kształtowane przez kulturę swojego kraju i ściśle określony proces edukacyjny, który niezachwianie dąży do właściwej równowagi pomiędzy indywidualnym rozwojem a harmonią społeczeństwa jako całości. Film dokumentuje ten proces, stosując jednak hybrydową perspektywę. Reżyserka filmu krytycznie przygląda się japońskiej kulturze, z pozycji na równi jej znanej (sama pochodzi z Japonii), jak i obcej. Środowisko szkolne przypomina tu bowiem zakład produkcyjny, w którym surowcem do przetworzenia są dzieci.

 

 

What are the traits necessary to become part of Japanese society? Following 1st and 6th graders at a public elementary school in Tokyo for a year, we observe a school system that might differ from other countries. Alongside studying, the kids learn about self-discipline, community spirit and good manners. The fine balance between individualism and being respectful towards others is tested on a daily basis. ”The Making of a Japanese” elevates the important childhood years and is a fascinating watch about the big dramas of everyday life.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola