21. MDAG | 8. Dzień chamsinu (8th Day of Khamsin)
21. MDAG | 8. Dzień chamsinu (8th Day of Khamsin)

„Polski James Dean”, pisarz i hulaka Marek Hłasko, przyjeżdża pod koniec lat 50. XX wieku do Izraela. Nowy kraj i jego mieszkańcy stają się inspiracją dla artysty, a jednocześnie pułapką. Uważnie obserwuje próby urządzania się nowych imigrantów. Sam też próbuje złapać doraźny zarobek. Przy okazji powstają pierwsi bohaterowie, wśród nich Dow ben Dow (Niedźwiedź syn Niedźwiedzia) – dla niego używa formy autobiograficznej – „ja”. Dow/Hłasko zakochuje się w Ester – pracownicy seksualnej, kobiecie nieosiągalnej, która urodziła się w Izraelu przed powstaniem państwa w 1948 roku i dlatego zawsze mówi wprost, co myśli. Nie wierzy w niego i w jego przywiązanie do tego kraju, bo nie ma żadnej innej formy miłości poza płatną miłością. To, co miało być gniewnym życiem – legendą, staje się przymusem. Człowiek – własnym cieniem. Społeczeństwo – cieniem swojej legendy.

 

 

Marek Hłasko, ”the Polish James Dean”, a writer and a reveler, comes to Israel in the late 1950s. This land and people become his inspiration, and at the same time a trap for him. He carefully observes immigrants who try to settle in a new place. He is also trying to catch a temporary income. The first protagonists of his novels appear, among them Dow ben Dow (Bear son of the Bear), the one for whom Hłasko uses the autobiographical form – I. Dow/Hłasko falls in love with Ester, a prostitute, an unattainable woman who is also Sabra, a person born in Israel. Esther says what she thinks – she does not believe in him and his attachment to this country because there is no other form of love than paid love. When there is no alternative – a man becomes his own shadow, the society – a shadow of its legend.

 

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola