20. MDAG | Sowieckie przystanki autobusowe (Soviet Bus Stops)
Thumbnail
20. MDAG | Sowieckie przystanki autobusowe (Soviet Bus Stops)

Architektura na terenie ZSRR była pod pełną kontrolą władzy. Miała być wielka i ukazująca potęgę komunizmu. Na kontrolę wyglądu i założeń architektonicznych wszystkich przystanków autobusowych w radzieckim imperium często nie starczało jednak czasu. W ten sposób stały się wyrazem ekspresji twórczej, często nawiązującej do lokalnych tradycji. Bywały też twórczością poza kontrolą. Na początku XXI wieku kanadyjski fotograf Christopher Herwig rozpoczął poszukiwanie oryginalnych radzieckich przystanków autobusowych na terenach postsowieckich, od Kijowa do Władywostoku. Publikował wysoko cenione przez krytyków albumy zdjęć, w których ukazywał różne typy przystanków utrzymane w wielu stylach: od brutalizmu do wybuchowej i szalonej fantazji. Kręcony przez 7 lat film pokazuje efekty poszukiwań Herwiga, zdradzając również historie powstania poszczególnych przystanków. Zawiera też rozmowy z niektórymi z ich twórców. Dziś te przystanki, kojarzone z minioną epoką, są niszczone i traktowane jako dziwne i kłopotliwe konstrukcje. Herwig uważa je jednak za jedną z największych i najbardziej zróżnicowanych kolekcji architektonicznych na świecie. Zbierał zdjęcia przystanków i dokumentował historie z nimi związane przez 20 lat po to, aby uchronić je od zniszczenia i zapomnienia.

Architecture, like anything else during the Soviet period, was under strict centralized supervision. While art and grand monuments were expected to advance the state narrative of communism as paradise on earth, sometimes the benign bus stops were overlooked. As a result, hundreds of architecturally distinctive bus stops are now scattered across the former Soviet Republic. Their bus stops were built as quiet acts of creativity against overwhelming state control. In 2002, Canadian photographer Christopher Herwig came across his first of these distinctive pieces of architecture, and has since pioneered a bus stop hunting trend from Kiev to Vladivostok. The bus stops he has chronicled represent an astonishing variety of original styles and types, from the strictest Brutalism to exuberant whimsy.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola