20. MDAG | Skąd dokąd (In the Rearview)
20. MDAG | Skąd dokąd (In the Rearview)

Początek inwazji Rosji na Ukrainę. Ludzie zawieszeni w czasie i przestrzeni, w obliczu niepewnego tu i teraz, decydują się na porzucenie tego, co mają najcenniejsze i wsiadają bez zastanowienia do zakurzonego vana na obcych rejestracjach. Samochód przemierza tysiące kilometrów, pełniąc rozmaite funkcje: poczekalni, szpitala, schronu, a przede wszystkim przestrzeni do zwierzeń i wyznań, którymi w sposób naturalny zaczynają dzielić się współtowarzysze podróży z przypadku. „Skąd dokąd” to portret zbiorowy złożony z doświadczeń ludzi, którzy mają jeden cel: znaleźć bezpieczne schronienie. W vanie, ich tymczasowym azylu, zniesione są różnice płci, wieku, koloru skóry, sprawności fizycznej, pochodzenia, tożsamości, poglądów czy wiary. W języku ukraińskim „skąd” (zvidky) i „dokąd” (kudy), to też rutynowe pytania zadawane podczas próby przebicia się przez liczne punkty kontrolne, rozmieszczone na terenie Ukrainy.

The first days of Russia’s invasion of Ukraine. People caught by time and in space, facing an uncertain here and now, choose to abandon what they hold most precious as they climb straight into the dusty van with foreign plates. It traverses tens of thousands of kilometers serving various functions: waiting room, hospital, shelter, zone for confidences and confessions, which are shared among travelers thrown together by chance. In the Rearview is a collective portrait composed of experiences of those who have a single goal: finding a safe haven.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola