20. MDAG | Modląc się o Armageddon (Praying for Armageddon)
Thumbnail
20. MDAG | Modląc się o Armageddon (Praying for Armageddon)

Według Biblii Chrystus ponownie zstąpi na Ziemię przed końcem świata, gdy rozpocznie się ostateczna wojna dobra ze złem. Radykalni i ultrakonserwatywni ewangelicy w Stanach wpływają na wybory kolejnych prezydentów, żeby przyspieszyć ten moment. Bezpośrednio zagrażają demokracji w USA i mają fatalny wpływ na politykę zagraniczną wobec Izraela i całego Bliskiego Wschodu. W filmie obserwujemy dziennikarzy, którzy podążają za czołowymi politykami oraz przedstawicielami ruchów ewangelickich, obnażając ich plany wywołania na świecie ostatecznego konfliktu.

To speed up the biblical prophecy of Armageddon, powerful U.S. Evangelicals push to manifest the Apocalypse. Their infiltration of political machinery has never been stronger. Not only do they threaten U.S. democracy, but their substantial influence over foreign policy aims to start the final Doomsday Battle in the Middle East.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola