19. MDAG: Wymyślić świat na nowo | Going Circular | film z warsztatami
19. MDAG: Wymyślić świat na nowo | Going Circular | film z warsztatami

Zamieńmy Plac Grunwaldzki w kwitnący Hyde Park! Ze skrawków tkanin powstaną kwiaty – symbole idei, narodów i uczuć. Happening poprowadzi Szwalnia Projektowa z Gdyni: Anna Wilczyńska i Magdalena Tuchołka, które 10 lat temu zaprzestały projektowania i szycia ubrań, uznając je za nieuzasadnione. Już wtedy tonęliśmy w morzu fast fashion, a Moda jako taka przestała istnieć, zmieniając się w Nadprodukcję bardzo drogich, drogich, tanich i bardzo tanich ubrań. Przez te 10 lat niewiele się zmieniło, ale na tyle dużo, by odzyskać wiarę w możliwość zmiany. Dziś Szwalnia Projektowa działa zgodnie z ideą, że nie ma odpadów – są niewykorzystane zasoby. Używa tkanin będących nadwyżką produkcyjną. Realizując projekt z materiału powierzonego, zachowuje resztki, aż znajdą przeznaczenie, uznając je za pełnowartościowy surowiec. Sięga po produkty z wtórnego obiegu, przetwarzając stare ubrania w nowe obiekty.

Podczas Festiwalu tekstylne ścinki posłużą do wyrobu kwiatów, które „wyrosną” na Placu Grunwaldzkim. Zarazem będą formą swobodnej wypowiedzi. Uczestnicy zyskają poczucie wspólnoty, interakcji i zabawy, wytwarzając coś własnymi rękami.

Film odkrywa sekrety innowacyjnej koncepcji zmiany świata zwanej cyrkularnością. Chodzi o innowacyjny, zamknięty obieg gospodarczy, który eliminuje odpady i oszczędza zasoby planety. Poznajemy historię czterech wizjonerów: 102-letniego legendarnego wynalazcę dr. Jamesa Lovelocka, bioniczną inżynierkę Janine Benyus, projektanta Arthura Huanga i finansistę Johna Fullertona, których niezwykłe doświadczenia zmieniły sposób myślenia o przyszłości ludzkości. Każdy z nich nawołuje do fundamentalnej redefinicji współczesnej idei żywności, miast, systemu finansowego i przemysłu modowego. Postulują system oparty na uniwersalnych zasadach natury, ponownym wykorzystywaniu wszystkiego i ograniczaniu marnowania dostępnych zasobów. Jednak ten model gospodarki o obiegu zamkniętym, od dawna broniony przez liderów akademickich i instytucjonalnych, rodzi także wiele pytań i wyzwań. Jeśli cyrkularność może pomóc w stworzeniu lepszej przyszłości, dlaczego tak mało o niej słyszymy? Co musiałoby się wydarzyć na różnych poziomach: międzynarodowej polityki, biznesu oraz społecznych działań, aby ten system przyniósł ekologiczne i ekonomiczne korzyści? Gdzie leży odpowiedzialność za tę zmianę i jak możemy zachęcić do niej polityków? I wreszcie – czy i jak ludzie ze wszystkich środowisk mogą przyczynić się do przyspieszenia zmian? Film jest dziełem producentów oscarowego hitu „Czego nauczyła mnie ośmiornica”.

„Going Circular” dares to imagine a future where humankind not only survives, but flourishes, by rethinking global paradigms and respecting the limits of our planetary resources. Meet four groundbreaking thinkers: the legendary 102-year-old inventor dr James Lovelock, bionic engineer Janine Benyus, designer Arthura Huanga and former Wall Street finansist John Fullerton. They navigate environmental, economic and social crises of the modern age. They each discover that the solutions for creating a circular economy and planet have already been perfected in nature itself.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola