19. MDAG: USA kontra Reality Winner | United States vs. Reality Winner | film z debatą
19. MDAG: USA kontra Reality Winner | United States vs. Reality Winner | film z debatą

Tajemnice państwowe – jawność i ich granice – debata po filmie

Partner: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Czy Rosja ingerowała w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku? 25-letnia Reality Winner (prawdziwe imię i nazwisko), była agentka wywiadu i żołnierka amerykańskich sił powietrznych oraz patriotka, odkrywa dowody świadczące o ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, co skończyło się zwycięstwem Donalda Trumpa. O swoim odkryciu poinformowała media, za co została aresztowana i skazana na pięć lat i trzy miesiące więzienia. Film podejmuje problematykę tajemnicy państwowej i jej granic. Pozwala nam też zrozumieć istotę odwagi obywatelskiej i dobrze rozumianej służby dla kraju. Przede wszystkim skłania jednak do refleksji, jak naprawdę wygląda realizacja idei wolności i praworządności w państwie, które jawi się ostoją współczesnej demokracji.

Reality Winner (her actual birth name) is a U.S. Air Force veteran who became a whistleblower in her 20s by leaking classified documents about Russian cyber-warfare attacks on the 2016 U.S. elections. The film digs into her case, exploring mistakes made by journalists at The Intercept that led the FBI to discover Winner’s identity.

 

Goście:
Eksperci Wyższej Szkoły Bankowej wraz z gościem specjalnym Bartoszem Frąckowia-kiem, reżyserem, badaczem społecznych kontekstów nowych technologii, współkuratorem pierwszej i przygotowywanej obecnie drugiej edycji Biennale Warszawa (3.06. – 17.07. 2022) – programu wydarzeń i międzynarodowej wystawy, która poświęcona będzie splo-towi technologii, natury, polityki, autorytaryzmu i nowej ekonomii.

Prowadzący:
Łukasz Murawski – psycholog społeczny od początku drogi zawodowej związany z bran-dingiem. Prowadzi warsztaty i szkolenia zarówno po polsku, jak i po angielsku. Wykłada Psychologię Marketingu i Reklamy w Wyższej Szkole Bankowej. Doradza startupom w inkubatorach przedsiębiorczości. Publikuje w najważniejszych polskich magazynach po-święconych marketingowi.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola