Wydarzenia
Wystawa studentów
Wystawa studentów

Gdyńska Szkoła Filmowa i Uniwersytet Gdański zapraszają.

Wystawa fotografii studentów Wydziału Reżyserii Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz studentów i absolwentów Kierunku Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wernisaż – piątek, 23 czerwca 2017 roku, o godzinie 19.00. Wstęp wolny.

Na zbiorowej międzyuczelnianej wystawie swoje prace zaprezentują:

Hanna Berenthal
Maja Bieńkowska
Aleksandra Chrząszcz
Natalia Dembek
Magda Drozdek
Stanisław Horodecki
Marta Krzemińska
Katrina Lukina
Piotr Manasterski

Justyna Oller
Mikołaj Piłat
Marta Rosa
Monika Skrzyńska
Magda Strzyżyńska
Monika Tomczyk
Martyna Wagner

Część z prezentowanych prac powstała w ramach zajęć warsztatowych Specjalności Fotograficznej kierunku Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzonej przez prof. UG dr. hab. Zbigniewa Treppę oraz dr Karolinę Aszyk. Niektóre z nich to fragment prac magisterskich z zakresu realizacji obrazu fotograficznego, pozostałe są wybranymi przykładami zadań semestralnych.

Specjalizacja fotograficzna realizuje program kształcenia w zakresie sztuki obrazu obejmujący zarówno sferę projektową jak i praktyczną, na które składają się aspekty techniczne i wyrazowe fotografii. Kładziemy nacisk na komunikacyjne aspekty przekazu w połączeniu z odpowiedzialnością wobec formy. Najważniejsze spośród podejmowanych zagadnień to: traktowanie obrazu w kategoriach tekstu wizualnego, a samej fotografii jako medium kultury; posługiwanie się środkami wyrazu fotograficznego; kreacja i analiza warstwy dokumentalnej, autobiograficznej i metaforycznej fotografii; rozwój osobowości twórczej poprzez fotografię kreacyjną.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola