Masterclass z Janem A.P. Kaczmarkiem. Muzyka filmowa

Gdyńska Szkoła Filmowa ogłasza czwartą edycję warsztatów kompozycji muzyki filmowej z laureatem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem. Zajęcia odbędą się w terminie 18-24 października 2021 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 lipca do 15 września 2021 roku.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość pracy z jednym z najznakomitszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, laureatem Oscara, Janem A.P. Kaczmarkiem.

Materiałem warsztatowym będą filmy krótkometrażowe absolwentów GSF. W efekcie może powstać ścieżka dźwiękowa do kilku z nich. Filmy studenckie GSF są wysyłane na festiwale filmowe na całym świecie, dlatego też autorstwo muzyki może być szansą na rozpoczęcie międzynarodowej kariery.

Kompozytor prowadzący warsztaty przekaże uczestnikom wiedzę w zakresie sposobów pracy nad ścieżką muzyczną filmu, kontaktu i znalezienia wspólnego języka z reżyserem, zdradzi też zależności, które kompozytor napotyka podczas produkcji filmowej.

Jednym z głównych punktów programu będzie spotkanie ze studentami reżyserii, poznanie ich oczekiwań względem warstwy muzycznej ich filmów oraz praca nad kolejnymi etapami powstawania tej warstwy pod kierunkiem kompozytora wykładowcy. Wykładowca będzie prowadził zajęcia grupowe i indywidualne, które ułoży według w łasnego uznania. Zajęcia będą odbywały się w Gdyńskiej Szkole Filmowej przez siedem kolejnych dni.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia Warsztatów on-line, jeśli wystąpi wyższa konieczność, na przykład kolejna fala pandemii.

Przewidywana liczba uczestników biorących czynny udział w warsztatach: 10 osób. W przypadku  dużego zainteresowania przewidywana jest również możliwość uczestnictwa biernego.

Wybór uczestników biorących czynny udział w warsztatach zostanie dokonany na podstawie przesłanych dwóch partytur i/lub nagrań muzyki skomponowanej przez kandydata. Kompozycje te powinny różnić się od siebie w fakturze, stylu i charakterze.

W Warsztatach może wziąć udział każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 16 roku życia zainteresowany tworzeniem muzyki filmowej. Zalecana jest znajomość programów typu DAW (Logic, Protools, Reaper itp.). Uczestnicy czynni Warsztatów są zobowiązani do posiadania własnego narzędzia pracy (komputera z odpowiednim oprogramowaniem) oraz umiejętności sprawnego posługiwania się nim.

Dokumenty do przesłania na adres mailowy: info@gsf.pl

1. Zgłoszenie udziału w warsztatach podpisane i zeskanowane

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie muzyczne (nieobowiązkowe)

3. Skan lub potwierdzenie wpłaty 200 PLN – bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej na konto: 35 1440 1026 0000 0000 0390 5195

4. Dwie partytury w formie pliku PDF i/lub nagranie w formie pliku mp3 (nagrania w pliku zip).

Koszt udzialł: 

1000 PLN dla uczestnika czynnego

600 PLN dla uczestnika biernego

Koszt warsztatów obejmuje:

30 minut zajęć indywidualnych z Mistrzem (tylko dla uczestników czynnych Warsztatów)

20 godzin zajęć warsztatowych

Koszt warsztatów nie obejmuje: zakwaterowania, wyżywienia, transportu

  • Kliknij żeby włączyć wersję kontrastową
  • A Kliknij żeby przywrócić domyślny rozmiar czcionki
  • A Kliknij żeby zmniejszyć czcionkę
  • A Kliknij żeby powiększyć czcionkę