Wydarzenia
I TRÓJMIEJSKI KONKURS WIEDZY O FILMIE
I TRÓJMIEJSKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

Gdyńskie Centrum Filmowe oraz IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i Zakład Filmu i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają uczniów trójmiejskich szkół ponadpodstawowych do udziału w I Trójmiejskim Konkursie Wiedzy o Filmie! 

Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach, uczniowie przystąpią do niego w parach.

Pierwszy etap (szkolny) wyłoni reprezentantów szkół, drugi natomiast (odbywający się w sali kinowej Gdyńskiego Centrum Filmowego i mający charakter multimedialny) – laureatów konkursu. Reprezentantami jednej szkoły mogą być maksymalnie dwie pary uczniów.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową do koordynatorów konkursu: m.kulling@lo9.gdynia.pl lub w.kulling@lo9.gdynia.pl do dnia 24.02.2023 (Załącznik 2 lub 2a do Regulaminu Konkursu).
Szczegółowe informacje zamieszczone są w REGULAMIN.

HARMONOGRAM I TRÓJMIEJSKIEGO KONKURSU WIEDZY O FILMIE:

  1. Przesyłanie przez Opiekunów drogą mailową na adres koordynatorów zgłoszeń udziału
    w Konkursie (Załącznik 2 lub 2a) – zdjęcie lub skan – do 24.02.2023
  2. I Etap Konkursu (Etap Szkolny) – 01.03.2023
  3. Przesyłanie protokołów przebiegu I Etapu Szkolnego Konkursu (Załącznik 3) oraz Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Załącznik 5) – zdjęcie lub skan – do 08.03.2023
  4. II Etap Konkursu (Finał) – 22.03.2023

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z koordynatorami konkursu.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola