Gdyńskie Centrum Filmowe zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gcf.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.gcf.org.pl
Data publikacji strony internetowej: 02.01.2018
Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.01.2018
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.
Maciej Marcinkowski m.marcinkowski@festiwalgdynia.pl tel. 782 049 320
Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola