Wydarzenia
RÓB FILMY! RUSZYŁA REKRUTACJA DO GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ
RÓB FILMY! RUSZYŁA REKRUTACJA DO GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ

Kandydatów wyłonionych w pierwszym etapie czekają w czerwcu 2022 roku egzaminy wstępne i rozmowa kwalifikacyjna. Trwa rekrutacja na Kierunek Reżyserii Gdyńskiej Szkoły Filmowej. 

Osoby, które marzą o zawodzie reżysera filmowego i chciałyby się uczyć w Gdyńskiej Szkole Filmowej, mają czas do 20 maja na przygotowanie wymaganych dokumentów i teczek z pracami filmowymi, literackimi i fotograficznymi. Na podstawie prac złożonych przez kandydatów wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, czyli kilkustopniowym egzaminie wstępnym.

 

Rekrutacja. Etap 1. Teczka kandydata

 1. krótki film fabularny lub dokumentalny lub animowany – o długości od 1 minuty do 5 minut, zrealizowany w dowolnej technice, należy załączyć w postaci linku do Wniosku Rekrutacyjnego (umieszczonego przez kandydata w serwisie internetowym youtube, vimeo itp.);
 2. prace literackie w postaci plików, w formacie PDF, należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować, a następnie załączyć do Wniosku Rekrutacyjnego:
 3. wybrany i rozwinięty pomysł na scenariusz krótkiego filmu fabularnego w formacie noweli filmowej lub treatmentu (bez dialogów!) (maksymalnie 2 strony A4, czcionka Arial lub Times New Roman o wielkości 12 pkt; 28 wersów na stronie), w którym jedna z poniższych kwestii będzie stanowiła istotny element historii:
 4. „Wciąż żył. Coś trzymało go w absurdalnej nadziei, że może się jeszcze udać. Ale jak pobiec bez nóg?!…”;
 5. „Zamknął się przed światem. Nie zdawał sobie sprawy, że jego nienawiść zamiast go zabić obudzi w nim uczucie do tego czym gardził…”;
 6. pomysł na krótki film dokumentalny (maksymalnie 1 strona A4, czcionka Arial lub Times New Roman o wielkości 12 pkt; 1800 znaków ze spacjami) na zadany temat: „Mój sąsiad”;
 7. dwie prace fotograficzne na zadane tematy w postaci wydruków cyfrowych lub odbitek należy podpisać imieniem i nazwiskiem, ponumerować oraz zatytułować, a następnie wysłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w teczce nie przekraczającej formatu A4; tematy prac:
 8. tryptyk fotograficzny – „Cisza”;
 9. opowieść fotograficzna (od 5 do 10 zdjęć) – „Zdrada”.

Inne niezbędne formalności w pierwszym etapie rekrutacji obejmują wypełnienie wniosku rekrutacyjnego, nagranie filmowej autoprezentacji oraz złożenie oryginału lub odpisu świadectwa maturalnego bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu reżysera i zdjęcia legitymacyjnego.

 

Rekrutacja. Etap 2. Egzaminy wstępne

Egzaminy wstępne rozpoczną się 23 czerwca. Do 27 czerwca kandydaci przejdą test z wiedzy o kulturze i sztuce. Czekają ich również zadania scenariuszowe polegające na napisaniu krótkiej opowieści filmowej na zadany temat, dokumentalne polegające na nakręceniu krótkiego materiału filmowego na zadany temat, narracyjne polegające na ułożeniu historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego. Egzaminy obejmują również praktyczne ćwiczenie z aktorem, czyli wyreżyserowanie krótkiej scenki na zadany temat. Na koniec, wybranych kandydatów, czeka 28 czerwca rozmowa kwalifikacyjna.

 

Rekrutacja. Harmonogram

 • Od 15 marca 2022 r. do 20 maja 2022 r. – dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów wraz z pracami składającymi się na własny dorobek artystyczny kandydata.
 • 6 czerwca 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych przez Komisję Rekrutacyjną do kolejnego etapu rekrutacji – egzaminu wstępnego.
 • Od 23 do 27 czerwca 2022 r. – egzamin wstępny.
 • 27 czerwca 2022 r.- ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych przez Komisję Rekrutacyjną do ostatniego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • 28 czerwca 2022 r.- rozmowa kwalifikacyjna.
 • 30 czerwca 2022 r.- ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

Więcej szczegółów – w tym regulamin rekrutacji oraz wniosek rekrutacyjny – dostępnych jest na stronie internetowej Gdyńskiej Szkoły Filmowej: www.gsf.pl/szkola/rekrutacja/

 

Kontakt dla kandydatów:

info@gsf.pl

+48 58 712 22 77

 

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola