Wydarzenia
KULTURA+SENIOR. Spędź aktywnie i filmowo czas w Gdyni
KULTURA+SENIOR. Spędź aktywnie i filmowo czas w Gdyni

KULTURA + SENIOR to projekt skierowany do osób w wieku 60+, zamieszkujących aglomerację Trójmiasta. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja kulturalna i społeczna tej grupy osób. Ubiegły i obecny rok, z uwagi na pandemię, odcisnęły duże piętno na tej grupie — pogłębiły, często i wcześniej odczuwaną, samotność i wykluczenie. Tej grupie społecznej bardzo brakuje bezpośrednich relacji z innymi osobami,ca kontakty telefoniczne i online nie zaspokajają wszystkich potrzeb emocjonalnych.

Na okres od sierpnia do grudnia 2021 roku zaplanowano organizację około 60 BEZPŁATNYCH aktywności kulturalnych. Głównym założeniem projektu jest edukacja filmowa i filmoterapia, ale jest to punkt wyjścia do zachęcania osób starszych także do innych, niefilmowych, aktywności.

 

W ramach projektu odbywają się między innymi:

· Spotkania w ramach filmoterapii z seansem filmowym i spotkaniem z ekspertem – filmoterapia to technika wykorzystująca film do rozmowy o własnych doświadczeniach i emocjach.

· Seanse filmowe połączone ze spotkaniem z twórcami – rozmowy z reżyserem czy aktorami stanowią cenny element obcowania ze sztuką filmową. Wśród gości min.: Joanna Kos – KrauzeKinga Dębska i Janusz Majewski. Cykl będzie ukłonem w stronę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, najważniejszej imprezy związanej z polską kinematografia ̨.

· Warsztaty kreatywne, czyli zajęcia pobudzające zdolności manualne i artystyczne, między innymi:

warsztat z rysunku metodą monotypii z Grażyną Rigall – absolwentką ASP w Gdańsku oraz warsztat międzypokoleniowy z edukatorami z Muzeum Narodowego w Gdańsku, oddział Etnografii

· Spotkania autorskie z pisarzami, m.in. z Cezarym Łazarewiczem wokół książki „Żeby nie było śladów: sprawa Grzegorza Przemyka”.

· Wizyty w instytucjach kultury – oprowadzanie z przewodnikiem po Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, Centrum Nauki Experyment

· Wyjścia na spektakle w gdyńskich teatrach

· Spacery Nordic Walking – spędzenie czasu na świeżym powietrzu podczas aktywności ze specjalnymi kijkami. Zapewniamy sprzęt!

· Zajęcia ruchowe – delikatne ćwiczenia rozciągające i wzmacniające

· Spacery tematyczne z przewodnikiem o tematyce łączącej Gdynię i sztukę.

 

 

Harmonogram LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2021 (KLIKNIJ)

 

Planowane przez nas działania będą odbywać się na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach, m.in. Gdyńskiego Centrum Filmowego i w Przystaniach Sąsiedzkich: na ul. Lipowej 16 i na ul. Śmidowicza 49. Działamy z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Dodatkowo, przy współpracy z ekspertami, zostanie stworzony poradnik “Jak namówić Seniora do aktywności” oraz “Kompendium wiedzy dla Seniora”.

Powstanie również mobilne stanowisko komputerowego, przy którym, wraz z pomocą wolontariuszy, będzie można nauczyć się praktycznej obsługi komputera i internetu.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby osób starszych, czyli walkę z osamotnieniem, współtworzenie i bycie docenionym oraz utrzymanie relacji z przedstawicielami innych, także młodszych, pokoleń. Istotnym zjawiskiem, ujętym w projekcie, jest również pojęcie senior zależny, czyli osoba starsza, której stan wymaga wsparcia innych osób. Stworzyliśmy w ramach projektu sieć wolontariuszy, którzy wesprą nas w działaniach, a ich kompetencje i umiejętności będą rozwijane dzięki projektowi.

Bezpośrednie uczestnictwo w projekcie oraz podniesienie świadomości osób starszych o mnogości propozycji dbających o ich dobrostan, spowodują zmniejszenie poczucia samotności. Aspekt integracyjny jest niezwykle ważny. Powtarzalność wydarzeń, ich cykliczność, w długim okresie realizacji będzie sprzyjać nawiązywaniu nowych kontaktów, stwarzać okazję, by poznać osoby podobne do siebie, z podobnymi problemami, upodobaniami czy doświadczeniami.

Osobom, które same nie mogą dotrzeć na konkretne wydarzenie, zapewniamy pomoc wolontariusza i transport. Osoba zainteresowana powinna skontaktować się z nami indywidualnie.

 

Organizatorem projektu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Oficjalna strona internetowa: TUTAJ

 

Patroni medialni: Radio Pogoda, Gdyński IKS.

Partnerzy: Centrum Aktywności Seniora, Laboratorium Innowacji Społecznych, Gdynia Rodzinna.

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

 

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola