Wydarzenia
Kiedy docenimy rzeki? Debata po filmie „Rzeka”
Kiedy docenimy rzeki? Debata po filmie „Rzeka”

Festiwal MDAG i Gdyńskie Centrum Filmowe zapraszają do udziału w debacie pod hasłem „Kiedy docenimy rzeki?” po filmie RZEKA, reż. Jennifer Peedom w niedzielę, 15 maja 2022 roku, o godzinie 17.30. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Rzeki są układem krwionośnym przyrody – korytarzami migracyjnymi dla zwierząt i roślin, dają życie i pokarm, a także zasilają w życiodajną wodę swoje otoczenie. Tak jak ludzki układ krwionośny, aby dobrze funkcjonował, musi zachować ciągłość i musimy o niego dbać. Województwo pomorskie charakteryzuje się najbogatszą siecią hydrograficzną w Polsce. To nie tylko liczne rzeki i jeziora, ale również niezwykły obszar depresyjny Żuław Wiślanych.

Woda to największy skarb Pomorza. Jego główną osią, transportującą wody z 2/3 obszaru kraju, niestety wraz z zanieczyszczeniami, jest Wisła. Dlaczego, w dobie zmian klimatycznych i susz, często traktujemy rzeki bardzo przedmiotowo i eksploatujemy je nie zważając na konsekwencje jakie ich destrukcja będzie miała na świat przyrody, a w konsekwencji na życie ludzkie? Czy jesteśmy w stanie docenić rzeki i jak to zrobić? Kiedy w końcu zdamy sobie sprawę z ich fundamentalnego znaczenia?

Goście:

Elżbieta Niemirycz – profesor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. Jej działalność naukowa mieści się w obszarze ochrony i kształtowania środowiska, ukierun- kowanym na wyjaśnianie procesów przemian i migracji antropoge- nicznych substancji niebezpiecznych w środowisku rzecznym oraz
regionie ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego. Jest recenzentem wydawniczym książek PAN z zakresu gospodarki wodnej.

Józef Sarnowski – inżynier rolnictwa, członek Zarządu Woje- wództwa Pomorskiego, od wielu lat związany z Żuławami oraz Powiślem. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku oraz był członkiem komisji strategii rozwoju i polityki przestrzennej oraz komisji rolnictwa, gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie w zarządzie województwa zajmuje się sprawami edukacji oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Krzysztof Pałkowski – dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który między innymi opiniuje i udostępnia informacje o środowi- sku i jego ochronie oraz opracowuje i wdraża wojewódzkie plany gospodarki odpadami, programy ochrony powietrza oraz programy ochrony środowiska przed hałasem. Jest też odpowiedzialny za gospodarkę rybacką oraz informację geologiczną.

Prowadząca:

Joanna Wiśniowska – dziennikarka związana z „Gazetą Wyborczą Trójmiasto”, „Wysokimi Obcasami” i „Krytyką Polityczną”, publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, newonce.sport i magazynie „Kopalnia. Sztuka Futbolu”. Pisze o klimacie i środowisku oraz sporcie kobiet.

O filmie:

Rzeki od zawsze kształtowały Ziemię, przepływały przez kontynenty, rzeźbiły krajobraz, a także nasze potrzeby, kultury i sny. Te arterie świata są tętnicami ludzkości – bogatym źródłem życia, bez którego człowiek, zwierzęta i rośliny szybko by wyginęły. Film jest spojrzeniem z lotu ptaka na związek ludzkości z rzekami. Zabiera nas w podróż w czasie i przestrzeni, pokazując rzeki w niespotykanej skali i z niezwykłej perspektywy.

 

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola