Wydarzenia
Gdynia Miastem Filmu UNESCO | List Prezydenta
Gdynia Miastem Filmu UNESCO | List Prezydenta

Gdynia została przyjęta do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Filmu. Wraz z Gdynią do Sieci Miast Kreatywnych dołącza 48 miast z całego świata, w tym dwa również jako Miasta Filmu: Cannes (Francja) i Kluż-Napoka (Rumunia). Decyzję ogłosiło biuro UNESCO Creative CIties Network w Paryżu 8 listopada 2021 roku.

 

Załączamy List Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka do Mieszkańców. TUTAJ

 

O tym, że „Gdynia kocha film, a film kocha Gdynię” świadczą od lat nie tylko festiwale filmowe, ale systematyczna współpraca wielu instytucji i jednostek zaangażowanych w branżę filmową. Dzięki prestiżowemu tytułowi teraz zyskują nowe możliwości rozwoju.

Starania Gdyni o przyjęcie do Sieci Miast Kreatywnych rozpoczęły się na początku 2021 roku i były popierane przez Polski Komitet do spraw UNESCO, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz sieć Europa Cinemas. Koordynację prac związanych z przygotowaniem zgłoszenia powierzono Gdyńskiemu Centrum Filmowemu i Wydziałowi Kultury UM Gdynia.

Gdynia w prestiżowym gronie

Program Sieci Miast Kreatywnych (Creative Cities Network) został utworzony w 2004 roku, aby wspierać współpracę pomiędzy miastami i regionami, które opierają swój rozwój na różnych dziedzinach gospodarki kreatywnej, rozumianej jako czynnik zrównoważonego rozwoju. Przyłączając się do Sieci, miasta zobowiązują się do budowania międzynarodowego partnerstwa, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

UNESCO przyznaje tytuł miasta kreatywnego w siedmiu dziedzinach: literatura, muzyka, film, sztuki wizualne, design, rzemiosło i sztuka ludowa oraz gastronomia. Obecnie Sieć Miast Kreatywnych UNESCO zrzesza 295 miast z 90 krajów.

Przyznany Gdyni tytuł Miasta Filmu ma charakter prestiżowy i dzięki rozpoznawalnej na całym świecie marce miasta kreatywnego gwarantuje wzrost znaczenia miasta na arenie międzynarodowej. Tytuł to także impuls do dalszego rozwoju lokalnej gospodarki kreatywnej i wsparcia go w procesie nawiązywania współpracy zagranicznej.

Gdynia miastem filmu od dziesięcioleci

Dziedzina filmu to od dawna jeden z filarów miejskiej polityki kulturalnej. Obecna także w Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030, jest stale wspierana przez Miasto. Działalność filmowa instytucji i organizacji pozarządowych opiera się w Gdyni na silnym i różnorodnym sektorze kreatywnym, skupiającym twórców, animatorów kultury i przedsiębiorstwa prywatne. Miasto oferuje bogaty program projektów i wydarzeń filmowych angażujących różne grupy odbiorców. Inwestuje także w infrastrukturę służącą edukacji filmowej i sektorowi kreatywnemu.

W mieście na co dzień działa Gdyńskie Centrum Filmowe, samorządowa instytucja kultury skupiona wokół sztuki kinematografii i edukacji filmowej. To nie tylko trzysalowe nowoczesne kino studyjne, ale też miejsce realizacji wielu filmowych inicjatyw w skali miasta i regionu oraz innowacyjnych projektów kulturotwórczych adresowanych do mieszkańców. W Centrum swoją siedzibę ma Gdyńska Szkoła Filmowa, jedyna na północy Polski szkoła kształcąca reżyserów filmowych, których filmy dyplomowe prezentowane są na największych festiwalach filmowych na świecie takich jak Cannes, Cottbus czy Busan.

Ponadto w dziedzinie edukacji filmowej działa w Gdyni wiele organizacji pozarządowych takich jak Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Dom Filmowy, Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa czy Fundacja Rozwoju Animacji Trefl, prowadząca Gdyńskie Centrum Animacji. Fundacje realizują projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach kształcenia, jednak nie brakuje też inicjatyw dla dorosłych uczestników życia kulturalnego w mieście, takich jak: Pomorskie Warsztaty Filmowe, Warsztaty Kompozycji Muzyki Filmowej, projekt Kultura+Senior, Kino Letnie w Orłowie lub Klub Filmowy DKF Żyrafa.

Co istotne, w Gdyni od 1987 roku odbywa się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, coroczne święto polskiej kinematografii i najważniejszy w kraju konkursowy przegląd jej najnowszych osiągnięć. To kilkudniowe wydarzenie, ważne dla twórców filmowych, ale także otwarte na miasto i jej mieszkańców. Ponadto Gdynia jest jednym z miast gospodarzy największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce, Millenium Docs Against Gravity oraz takich wydarzeń jak Festiwal Filmowy NNW „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” i Festiwal Wrażliwy.

Na filmowej mapie na stałe zagościły także Dni Krytyki Filmowej łączące pokazy z prelekcjami i dyskusjami znawców kina, dając publiczności jednocześnie możliwość wymiany poglądów na temat sztuki filmowej. W Gdyńskim Centrum Filmowym w tym roku już po raz czwarty, odbędzie się ogólnopolskie spotkanie branży związanej z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów – Forum Wokół Kina. To ważny sygnał, że właśnie w Gdyni jest atmosfera dla dyskusji o sytuacji branży kinowej i jej planach na koleje miesiące.

Kierunek rozwoju na najbliższe lata

Miasto ma bogate tradycje, ale także potencjał. Dzięki dotychczasowym działaniom filmowym w Gdyni rozwija się tu sektor produkcji filmowej. Nagradzany na świecie serial animowany „Rodzina Treflików”, powstający w gdyńskim KAZstudio, znany jest dzieciom w wielu domach. Dzięki zapleczu technicznemu i kompetencjom Studia Panika czy mniejszych producentów, takich jak Maj Film Produkcja Filmowa, powstaje w Gdyni wiele filmów fabularnych i dokumentalnych. Co ważne, lokalni producenci współpracują z absolwentami gdyńskiej Filmówki, dzięki czemu Gdynia staje się coraz istotniejszym ośrodkiem produkcji filmowej w kraju. Te działania wspierane są także przez Gdyński Fundusz Filmowy, dzięki któremu powstały takie filmy, jak „Kamerdyner” w reżyserii Filipa Bajona czy „Tony Halik” w reżyserii Marcina Borchadta.

Gdyńskie instytucje zapraszane są do udziału w projektach międzynarodowych. Uczestnictwo Gdyńskiego Centrum Filmowego i Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni w FilmNet – South Baltic Film and Culture Network zacieśniło współpracę pomiędzy instytucjami z regionu Południowy Bałtyk, działającymi na polu upowszechniania kultury i edukacji filmowej. Aktualnie w fazie rozwoju jest projekt Film Bridge Belarus, czyli program reżysersko-scenariuszowy dla młodych filmowców z Białorusi, którzy mieliby uczestniczyć w trzymiesięcznych warsztatach w Gdyńskiej Szkole Filmowej.

W ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO Gdynia planuje rozwijać projekty lokalne i międzynarodowe. Członkostwo w tej elitarnej organizacji, tworzy okazję do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i partnerstwa z innymi podobnymi miastami aktywnie działającymi na polu filmu z całego świata.

W planach jest stworzenie Cyfrowego Centrum Filmowego, czyli internetowej przestrzeni dla mieszkańców, nauczycieli i uczniów, turystów a także profesjonalistów, skupiającej wszystkie działania sektora filmowego w Gdyni. Portal będzie także wirtualnym repozytorium filmowym, które ma rozwijać ideę dostępności filmowych zasobów dla wszystkich grup odbiorców, w tym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Rozwój wdrożonej już w tym roku podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych idei zielonych festiwali czy wzmocnienie międzynarodowej współpracy rezydencyjnej jednostek edukacyjnych to również kierunki istotne w filmowej strategii rozwoju Miasta na najbliższe lata. Ich realizacja została wpisana w projekt członkostwa Gdyni w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie www.gdyniacityoffilm.pl.

Mieszańcy Gdyni już wkrótce będą mogli razem świętować wyróżnienie Gdyni tytułem Miasta Filmu UNESCO. Na 20 i 21 listopada zaplanowano Gdyński Weekend Filmowy. Przez dwa dni w instytucjach i miejscach związanych z filmem odbywać się będą wydarzenia i atrakcje dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Szczegóły wkrótce!

 

Fot. Kamil Złoch / UM Gdynia

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola