NEWSLETTER

„Tadeusz Juliusz Jędrzęjewski - zaangażowany funkcjonalista - architekt potrzeb”

„Tadeusz Juliusz Jędrzęjewski - zaangażowany funkcjonalista - architekt potrzeb”

Gdyńskie Centrum Filmowe zaprasza na wystawę towarzyszącą 10. Edycji Weekendu Architektury w Gdyni, któa prezentuje postać wybitnego gdyńskiego architekta Tadeusza Jędrzejewskiego (1898-1939). Ekspozycję można oglądać w Galerii GCF od 27 sierpnia do 6 września 2020 roku. Tadeusz Jędrzejewski był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, od 1928 roku związanym zawodowo z Gdynią.To architekt, który w swojej praktyce zawodowej dostrzegał, analizował
i odpowiadał na potrzeby: społeczne budującej się Gdyni w zakresie teorii i krytyki architektury oraz indywidualne – użytkowników zaprojektowanych przez siebie budynków. Te, zaprezentowane na wystawie w liczbie ponad 40, bardzo zróżnicowane formalnie inwestycje, stanowią przekrój architektury nowoczesnej. Są one symbolami: reprezentacji (kamienice), luksusu (wille), „taniego domu własnego” (domy Towarzystwa Budowy Osiedli) oraz kultu religijnego (kościół Polskiego Zboru Ewangelickiego). Tadeusz Jędrzejewski to zaangażowany funkcjonalista, którego wkład w architektoniczny krajobraz modernistycznej Gdyni jest dzisiaj nie do przecenienia. Wystawa, którą Państwu prezentujemy stanowi doskonałą okazję aby poznać go bliżej.

· Kuratorka: Weronka Szerle· Współpraca: dr Anna Orchowska-Smolińska, dr Marcin Szerle, Jacek Debis· Tekst: Weronika Szerle· Aranżacja wystawy: Anna Orchowska-Smolińska· Projekt graficzny: Filip Rzeszowski, Anna Orchowska-Smolińska· Zdjęcia: Anna Orchowska-Smolińska, Filip Rzeszowski, Weronika Szerle

Na wystawie wykorzystano materiały pochodzące ze zbiorów:· Muzeum Miasta Gdyni· Archiwum Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta w Gdyni· Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyn· Archiwum Politechniki Warszawskiej· Archiwum Akt Nowych w Warszawie· Narodowego Archiwum Cyfrowego· POLONY