Mistrzowie Kina. KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI. Cykl filmowo-edukacyjny dla licealistów

Mistrzowie Kina. KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI. Cykl filmowo-edukacyjny dla licealistów

Seans plus dyskusja.

Trwa trzecia edycja projektu Gdyńskiego Centrum Filmowego skierowanego do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz liceów. Pokazy w ramach projektu umożliwiają młodzieży kontakt z twórczością najwybitniejszych twórców filmowych, którzy tworzyli w XX wieku. W środę, 4 marca 2020 roku, o godzinie 10.00, będzie można zobaczyć dwa filmy Krzysztofa Kieślowskiego: „Przypadek’’ i ,,Z punktu widzenia nocnego portiera’’.Prezentowane w ramach cyklu Mistrzowie Kina filmy zaliczane są do dzieł, które wywarły niezwykle istotny wpływ na europejską i światową kinematografię. Przed każdym pokazem zaplanowano prelekcję poświęconą dorobkowi reżysera, uwzględniającą najważniejsze założenia danego nurtu filmowego oraz kontekst historyczny. 


Po filmie jest czas na rozmowę z widzami poświęconą szczegółowym zagadnieniom, możliwym tropom interpretacyjnym, zagadnieniom filmoznawczym i historycznym.


Z myślą o uczestnikach pokazów powstają również materiały dydaktyczne prezentujące dorobek reżysera, najważniejsze informacje o filmie. Mają one formę tzw. karty pracy z pytaniami, która może być wykorzystana przez nauczycieli przy dalszej analizie dzieła. Materiały obejmują też bibliografię dla nauczycieli i tych uczniów, którzy chcą podjąć samodzielną pracę badawczą lub twórczą.Prowadzenie: dr Piotr Kurpiewski, Uniwersytet Gdański

Organizatorzy: Miasto Gdynia, Gdyńskie Centrum Filmowe


Informacje i rezerwacje miejsc : tel. (58) 712 46 12 e-mail: edukacja@gcf.org.pl.


Cena biletu: 5 zł / opiekunowie grup: wstęp bezpłatny.


Sprzedaż biletów w kasie Kina Studyjnego GCF oraz on line TUTAJ.Przypadek


Film w wersji z 1981 roku z przywróconymi fragmentami usuniętymi przez cenzurę. Przypadek czy przeznaczenie? Kieślowski o siłach, które kierują ludzkim losem. Od tego, czy 20-letni Witek zdąży na pociąg, zależy, w jakim kierunku potoczy się jego życie.


W I wariancie w ostatniej chwili wskakuje do wagonu, gdzie pozna ideowego komunistę, a w efekcie zaangażuje się w działalność partyjnej młodzieżówki. II wariant: nie udaje mu się złapać pociągu, a za szarpaninę z SOK-istą zostanie skierowany do pracy przymusowej, gdzie pozna opozycjonistów i włączy się do pracy konspiracyjnej. W III wariancie Witek spóźnia się na pociąg, ale nie zostanie zatrzymany - wróci na studia, założy rodzinę, zrobi karierę naukową i nie zaangażuje się politycznie.


Uniwersalne przesłanie - przekonanie o wewnętrznej autonomii człowieka i nakaz bycia przyzwoitym niezależnie od okoliczności - a jednocześnie głos w ówczesnej dyskusji politycznej, sprzeciw wobec uproszczonych, czarno-białych podziałów. Jeden z "półkowników" lat 80. ze znakomitą rolą Bogusława Lindy.


źródło: Studio Filmowe TORZ punktu widzenia nocnego portiera


Portret fabrycznego strażnika, fanatyka dyscypliny, którego pasją jest sprawowanie wszelkiego rodzaju kontroli: wędkarzy dokonujących połowy bez zezwolenia, młodzieży w parkach.


Bohater, Marian Osuch, opowiada przed kamerą o swoich zainteresowaniach i wyznawanym przez siebie kodeksie moralnym. Z jego opowieści wyłania się niezwykle negatywny obraz człowieka o skrajnych, niemalże faszystowskich poglądach.


źródło: Filmoteka Polska