44. Forum Wokół Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym

Wolontariat

Ogłaszamy nabór na wolontariat w ramach 44. Forum Wokół Kina 12 – 14 grudnia 2017 22 Gdyńskim Centrum Filmowym.

Forum Wokół Kina jest najważniejszym wydarzeniem polskiej branży kinowej, które odbywa się co pół roku w różnych miastach naszego kraju. Uczestnikami są dystrybutorzy filmowi, właściciele i pracownicy kin, producenci i dystrybutorzy sprzętu kinowego, przedstawiciele instytucji związanych z kinem, agencje reklamowe i twórcy nagradzanych filmów. 


Impreza ta jest okazją do prezentacji oferty filmowej na najbliższe miesiące, debat o zmianach zachodzących na rynku kinowym, wymiany doświadczeń z zakresu edukacji filmowej i współpracy ze szkołami czy wypracowania rozwiązań aktualnych problemów nękających branżę kinową, w tym piractwa filmowego. 


Dzięki obecności firm kinotechnicznych właściciele i zarządzający kinami mogą poznać nowinki techniczne związane z wyposażeniem kin, wspólnie z dostawcami sprzętu szukać indywidualnych rozwiązań dla prowadzonych przez siebie placówek oraz dyskutować nad przewidywanym kierunkiem rozwoju branży kinotechnicznej.


Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby aktywnie - w roli wolontariuszy - uczestniczyć w tym wydarzeniu. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 listopada 2017 roku do koordynatora wolontariuszy Izabeli Szamałek, e-mail: i.szamalek@gcf.org.pl. 


formularz_wolontariat.docx