Janusz Debis. Światło i Przestrzeń. Wystawa w Galerii GCF

Janusz Debis. Światło i Przestrzeń. Wystawa w Galerii GCF

Malarstwo sztalugowe i rysunek.

Gdyńskie Centrum Filmowe zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Janusza Debisa pt. "Światło i Przestrzeń" – w środę, 2 maja 2018 roku, o godzinie 18.00 w Galerii GCF. Wstęp wolny.Artysta, przez większość życia związany z Białostocczyzną, ma też rodzinne związki z Gdynią. Właśnie tutaj zmierzy się - zestawiając prace powstałe na przestrzeni kilkudziesięciu lat - z głównym motywem swojej twórczości.- W moich obrazach to z reguły światło gra pierwsze skrzypce. W nim buduję przestrzeń, a z kolei przestrzeń czy inne widoczne na obrazach motywy, takie jak wnętrza, postacie, budynki, czy zwyczajne przedmioty, są podporządkowane właśnie sile i efektowi światła w sztuce.


Już wiele lat temu moi koledzy, krytycy czy odbiorcy sztuki, oglądając i oceniając moje prace, zwracali uwagę na efekt malowania, budowania przestrzeni światłem. Z perspektywy czasu mogę przyznać im rację i powiedzieć, że do dzisiaj przez te wszystkie lata, pod tym względem niewiele się zmieniło.


Gdyńska wystawa jest w pewnym stopniu podsumowaniem mojej twórczości, a zarazem ponownym wyrażeniem obecnej idei twórczej, którą realizuję. Są na niej prace zarówno sprzed kilkudziesięciu lat, jak i nowe, z ostatnich kilku lat, w tym kończone jeszcze w tym roku. To, co je łączy, to właśnie szczególna rola światła, które przetwarza moje wewnętrzne obrazy, postrzeganie świata, tworząc w efekcie projekcje mojej osobistej przestrzeni twórczej.


Janusz Debis Janusz Debis urodził się w 1942 roku w Nowej Wilejce koło Wilna.


Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Malarstwo studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. Antoniego Łyżwańskiego i prof. Aleksandra Kobzdeja. W 1984 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego swojej macierzystej Akademii.


W 1976 roku związał się z Politechniką Białostocką, początkowo z nowo powstałym Instytutem Architektury, a od 1981 roku – z Zakładem Rysunku Wydziału Architektury, gdzie objął kierownictwo. Następnie z Katedrą Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Architektury Wnętrz, przekształconą w 2009 roku w Katedrę Sztuki. Od 1990 roku jest profesorem nadzwyczajnym tej uczelni.


Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek.


Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, plenerach malarskich, był też autorem licznych wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.


Obraz_Janusz.jpg


paint.png


Pejzaż.png