Ogólnopolska Giełda Projektów. Temat: WODA

Ogólnopolska Giełda Projektów. Temat: WODA

Dwa dni prezentacji animatorów kultury z całej Polski.

Dwadzieścia dobrych przykładów z całej Polski - interesujących przedsięwzięć realizowanych przez lokalnych animatorów kultury - zostanie zaprezentowanych w Gdyńskim Centrum Filmowym. Ogólnopolska Giełda Projektów, konferencja organizowana przez Narodowe Centrum Kultury, odbędzie się 19 i 20 października 2017 roku.

Tematem konferencji, wokół którego toczyć się będą dyskusje, spotkania i warsztaty jest „Animacja + woda”. W otwartym naborze dobrych praktyk wzięło udział 48 autorów projektów z całej Polski. Komisja w skład której wchodzili przedstawiciele wszystkich instytucji – organizatorów, wyłoniła 20 działań, które zostaną zaprezentowane podczas obrad plenarnych październikowej konferencji w Gdyni.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne, dwudniowe spotkanie animatorów kultury skoncentrowane wokół tematu przewodniego. - W tym roku impulsem do działania był dla nas Rok Rzeki Wisły. Rzeki, morza i jeziora miały i wciąż mają ogromny wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego. Ich występowanie decyduje o specyfice danego miejsca i o tym, czym zajmują się ludzie mieszkający w ich pobliżu. Chcemy przyjrzeć się temu zagadnieniu i zebrać projekty, dla których inspiracją, terenem działania czy kontekstem była woda - mówią organizatorzy.

Wybrane działania oceniano przede wszystkim pod kątem zgodności z tematem, tego na ile uwzględniały potrzeby lokalnej społeczności,czy w aktywny i twórczy sposób angażowały uczestników. Projekty, które będą zaprezentowane podczas Giełdy często w sposób przekrojowy,a czasem w sposób metaforyczny traktowały tegoroczny temat. Są wśród nich działania warsztatowe, filmowe, artystyczne ale i społeczne czy historyczne. Co cieszy, większość projektów uwzględniła też perspektywę ekologiczną.


PROGRAM wydarzenia


Więcej informacji oraz lista wybranych do prezentacji projektów są dostępne na stronie Narodowego Centrum Kultury.