Warsztaty krytyki filmowej i nowomedialnej

Warsztaty krytyki filmowej i nowomedialnej

Praktyczne zajęcia dla młodzieży.

Chcesz zostać recenzentem filmowym? Chcesz nauczyć się tworzyć wideobloga? Chcesz podszkolić się w technikach omawiania zjawisk kinowych i rzeczywistości multimedialnej? Te warsztaty są dla Ciebie!

Gdyńska Szkoła Filmowa i Uniwersytet Gdański zapraszają na pierwszą edycję warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej. Zajęcia skierowane są do młodzieży od 15. roku życia, chcącej rozpocząć przygodę lub szlifować warsztat krytyka filmowego i nowomedialnego, piszącego teksty do czasopism, tworzącego bloga lub publikującego recenzje wideo. Ponad 40 godzin zajęć warsztatowych poprowadzą specjaliści – krytycy, filmoznawcy, redaktorzy, blogerzy, youtuberzy. Zajęcia będą odbywały się w Gdyńskim Centrum Filmowym w weekendy października i listopada 2017.


W pierwszej edycji warsztatów gościem specjalnym będzie Kaja Klimek, krytyk, autorka vloga Hashtag Warsztat, współprowadząca Weekendowy Magazyn Filmowy w TVP. Udział w kolejnych sesjach warsztatowych zapowiedział m.in. Michał Oleszczyk.


Chętnych prosimy o zgłoszenie pracy pisemnej (1–2 strony maszynopisu) lub przesłanie nagrania wideo (3–5 minut) do 20 września 2017 roku, zawierających recenzję lub inną formę omówienia filmu do 20 września. Koszt uczestnictwa w całości warsztatów 100 zł.


Informacje i zgłoszenia: Adam Kamiński, a.kaminski@festiwalgdynia.pl, tel. 600 480 686


CEL WARSZTATÓW

Czasem można usłyszeć opinie, że w epoce nowych mediów (zwłaszcza Internetu) – w której pisać i publikować może każdy (więc każdy może być krytykiem) – nastąpił spadek prestiżu zawodu krytyka filmowego. Naszym zdaniem jest odwrotnie: nadmiar przekazów audiowizualnych docierających do nas każdego dnia (inaczej niż przed kilkudziesięciu laty) sprawia, że potrzebujemy zaufanego przewodnika po świecie audiowizji, który pozwoli się nam nie zagubić w chaosie przekazów. To zadanie współczesnego krytyka filmowego i audiowizualnego, świetnie przygotowanego do swojego fachu.


Cykl zajęć warsztatowych wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Ma na celu naukę planowania, tworzenia i redagowania przekazów krytycznych (pisanych i audiowizualnych) związanych z filmem oraz nowymi mediami. Cyfryzacja kultury oraz dominacja nowych mediów (dziś głównie internetu) sprawia, że – obok tradycyjnych (pisanych) form krytyki filmowej – warsztat będzie uczył także umiejętności odnalezienia się krytyka w nowomedialnym środowisku. W związku z tym w warsztacie uczyć będziemy także – obok klasycznych i wciąż obowiązujących form krytyki pisanej – sposobów tworzenia bloga, wideobloga oraz wizualnych esejów krytyczno-filmowych (np. w formie prezentacji multimedialnych, fotokastu, wideoeseju, internetowego dziennikarstwa itp.).


PROGRAM ZAJĘĆ

Zespół prowadzący warsztaty przybliży podstawowe zasady obowiązujące krytyka (etos krytyka), zajmie się opisem specyfiki krytyki filmowej i nowomedialnej.


Omówimy szersze i jednostkowe aspekty społeczno-obyczajowe i zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem medialnym. Wskażemy na specyfikę odbiorców i relacje krytyk–producent–twórca–widz (które dziś zmieniły się radykalnie). Przeanalizujemy – pod kątem zdefiniowania współcześnie atrakcyjnych strategii krytyczno-filmowych – teksty laureatów Konkursu im. Krzysztofa Mętraka na najlepszego krytyka młodego pokolenia.


Wskażemy na różnicę pomiędzy krytykiem filmowym, recenzentem a dziennikarzem filmowym. Opiszemy współczesny background krytyki filmowej (dziś bardziej kulturoznawczy i medioznawczy niż filologiczny i literacki, jak to było kilka dekad temu). Zespół przygotuje uczestników warsztatów na dobór tematu i utworu, nad którym będą pracowali. Wskaże konteksty, w których muszą orientować się krytycy w konkretnych sytuacjach.


KRYTYKA PISANA

Przedstawione zostaną funkcje, cele, budowa, elementy poprawnego tekstu krytycznego. W programie wyjdziemy od opracowania ogólnej koncepcji tekstu, poprzez konkretne rozplanowanie, z przejściem przez poszczególne etapy realizacyjne, aż po działania promocyjne. Będziemy uczyć specyfiki różnych gatunków krytyczno-filmowych: recenzji, wywiadu, reportażu z planu, sprawozdania, notki recenzenckiej, eseju krytyczno-filmowego, szkicu monograficznego, artykułu publicystycznego itp.). Wreszcie na zajęciach przedstawimy elementy merytorycznej, językowej i technicznej redakcji tekstu krytycznego.


KRYTYKA NOWOMEDIALNA

Wskażemy na specyfikę nowych mediów (głównie Internetu) jako środowiska dla krytyki artystycznej. Uczyć będziemy umiejętności tworzenia konkretnych gatunków krytyki nowomedialnej. Wyjdziemy od bloga – który jest połączeniem tradycyjnej krytyki pisanej z krytyką nowomedialną – i pójdziemy w stronę, w którą – naszym zdaniem – zmierzać będzie krytyka artystyczna: połączenia słowa i ruchomego obrazu, jak np. w wideoblogu czy wideoeseju; uczyć będziemy także zasad dziennikarstwa internetowego.


PRAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM!

Koncepcja warsztatów nie zakłada „sztuki dla sztuki”. Warsztaty będą ukierunkowane na wymierny rezultat, jakim jest przygotowanie przekazów krytycznych przez uczestników.



Producent projektu: Leszek Kopeć

Pomysłodawca i producent wykonawczy: Adam Kamiński

Kierownik artystyczny: Krzysztof Kornacki

Instytucja wykonawcza: Gdyńska Szkoła Filmowa

Instytucje współpracujące: Uniwersytet Gdański, Kwartalnik Artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script”