Warsztaty krytyki filmowej i nowomedialnej

Warsztaty krytyki filmowej i nowomedialnej

Praktyczne zajęcia dla młodzieży.

Chcesz zostać recenzentem filmowym? Chcesz nauczyć się tworzyć wideobloga? Chcesz podszkolić się w technikach omawiania zjawisk kinowych i rzeczywistości multimedialnej? Te warsztaty są dla Ciebie!

Gdyńska Szkoła Filmowa i Uniwersytet Gdański zapraszają na pierwszą edycję warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej. Zajęcia skierowane są do młodzieży od 15. roku życia, chcącej rozpocząć przygodę lub szlifować warsztat krytyka filmowego i nowomedialnego, piszącego teksty do czasopism, tworzącego bloga lub publikującego recenzje wideo. Ponad 40 godzin zajęć warsztatowych poprowadzą specjaliści – krytycy, filmoznawcy, redaktorzy, blogerzy, youtuberzy. Zajęcia będą odbywały się w Gdyńskim Centrum Filmowym w weekendy października i listopada 2017.


W pierwszej edycji warsztatów gościem specjalnym będzie Kaja Klimek, krytyk, autorka vloga Hashtag Warsztat, współprowadząca Weekendowy Magazyn Filmowy w TVP. Udział w kolejnych sesjach warsztatowych zapowiedział m.in. Michał Oleszczyk.


Chętnych prosimy o zgłoszenie pracy pisemnej (1–2 strony maszynopisu) lub przesłanie nagrania wideo (3–5 minut) do 20 września 2017 roku, zawierających recenzję lub inną formę omówienia filmu do 20 września. Koszt uczestnictwa w całości warsztatów 100 zł.


Informacje i zgłoszenia: Adam Kamiński, a.kaminski@festiwalgdynia.pl, tel. 600 480 686


CEL WARSZTATÓW

Czasem można usłyszeć opinie, że w epoce nowych mediów (zwłaszcza Internetu) – w której pisać i publikować może każdy (więc każdy może być krytykiem) – nastąpił spadek prestiżu zawodu krytyka filmowego. Naszym zdaniem jest odwrotnie: nadmiar przekazów audiowizualnych docierających do nas każdego dnia (inaczej niż przed kilkudziesięciu laty) sprawia, że potrzebujemy zaufanego przewodnika po świecie audiowizji, który pozwoli się nam nie zagubić w chaosie przekazów. To zadanie współczesnego krytyka filmowego i audiowizualnego, świetnie przygotowanego do swojego fachu.


Cykl zajęć warsztatowych wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Ma na celu naukę planowania, tworzenia i redagowania przekazów krytycznych (pisanych i audiowizualnych) związanych z filmem oraz nowymi mediami. Cyfryzacja kultury oraz dominacja nowych mediów (dziś głównie internetu) sprawia, że – obok tradycyjnych (pisanych) form krytyki filmowej – warsztat będzie uczył także umiejętności odnalezienia się krytyka w nowomedialnym środowisku. W związku z tym w warsztacie uczyć będziemy także – obok klasycznych i wciąż obowiązujących form krytyki pisanej – sposobów tworzenia bloga, wideobloga oraz wizualnych esejów krytyczno-filmowych (np. w formie prezentacji multimedialnych, fotokastu, wideoeseju, internetowego dziennikarstwa itp.).


PROGRAM ZAJĘĆ

Zespół prowadzący warsztaty przybliży podstawowe zasady obowiązujące krytyka (etos krytyka), zajmie się opisem specyfiki krytyki filmowej i nowomedialnej.


Omówimy szersze i jednostkowe aspekty społeczno-obyczajowe i zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem medialnym. Wskażemy na specyfikę odbiorców i relacje krytyk–producent–twórca–widz (które dziś zmieniły się radykalnie). Przeanalizujemy – pod kątem zdefiniowania współcześnie atrakcyjnych strategii krytyczno-filmowych – teksty laureatów Konkursu im. Krzysztofa Mętraka na najlepszego krytyka młodego pokolenia.


Wskażemy na różnicę pomiędzy krytykiem filmowym, recenzentem a dziennikarzem filmowym. Opiszemy współczesny background krytyki filmowej (dziś bardziej kulturoznawczy i medioznawczy niż filologiczny i literacki, jak to było kilka dekad temu). Zespół przygotuje uczestników warsztatów na dobór tematu i utworu, nad którym będą pracowali. Wskaże konteksty, w których muszą orientować się krytycy w konkretnych sytuacjach.


KRYTYKA PISANA

Przedstawione zostaną funkcje, cele, budowa, elementy poprawnego tekstu krytycznego. W programie wyjdziemy od opracowania ogólnej koncepcji tekstu, poprzez konkretne rozplanowanie, z przejściem przez poszczególne etapy realizacyjne, aż po działania promocyjne. Będziemy uczyć specyfiki różnych gatunków krytyczno-filmowych: recenzji, wywiadu, reportażu z planu, sprawozdania, notki recenzenckiej, eseju krytyczno-filmowego, szkicu monograficznego, artykułu publicystycznego itp.). Wreszcie na zajęciach przedstawimy elementy merytorycznej, językowej i technicznej redakcji tekstu krytycznego.


KRYTYKA NOWOMEDIALNA

Wskażemy na specyfikę nowych mediów (głównie Internetu) jako środowiska dla krytyki artystycznej. Uczyć będziemy umiejętności tworzenia konkretnych gatunków krytyki nowomedialnej. Wyjdziemy od bloga – który jest połączeniem tradycyjnej krytyki pisanej z krytyką nowomedialną – i pójdziemy w stronę, w którą – naszym zdaniem – zmierzać będzie krytyka artystyczna: połączenia słowa i ruchomego obrazu, jak np. w wideoblogu czy wideoeseju; uczyć będziemy także zasad dziennikarstwa internetowego.


PRAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM!

Koncepcja warsztatów nie zakłada „sztuki dla sztuki”. Warsztaty będą ukierunkowane na wymierny rezultat, jakim jest przygotowanie przekazów krytycznych przez uczestników.Producent projektu: Leszek Kopeć

Pomysłodawca i producent wykonawczy: Adam Kamiński

Kierownik artystyczny: Krzysztof Kornacki

Instytucja wykonawcza: Gdyńska Szkoła Filmowa

Instytucje współpracujące: Uniwersytet Gdański, Kwartalnik Artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script”